Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2008 tại Thái Nguyên

22/09/2008

Với mục đích đánh giá chính xác, khách quan và đầy đủ kết quả triển khai, thực hiện phong trào thi đua năm 2008 để làm cơ sở bình chọn suy tôn những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua; phát hiện những cách làm hay và trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác, Đoàn kiểm tra Cụm thi đua số 1 Khu vực khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc do ông Ngô Công Quyền, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên vào ngày 16/9/2008.Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Trung, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên báo cáo nêu bật những kết quả đạt  trong phong trào thi đua năm 2008 của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh nói chung và đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên nói riêng, lần lượt các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra các nội dung đã được nêu trong báo cáo, xem hồ sơ thi hành án, sổ sách nghiệp vụ và yêu cầu Thi hành án dân sự tỉnh Thái nguyên giải trình một số vấn đề có liên quan.

Thay mặt các thành viên trong đoàn, Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận sơ bộ: Trong năm 2008, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt các nội dung thi đua do ngành, kế hoạch số 02/KH-TĐ ngày 03/3/2008 của Trưởng khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc phát động. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả một số nội dung về công tác thi hành án dân sự theo chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008 ( kèm theo Quyết định số 49/QĐ-TP ngày 16/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ). Kết quả công tác chuyên môn đạt tiêu chuẩn theo Bảng chấm điểm thi đua do Bộ Tư pháp ban hành. Đặc biệt là kết quả giảm án tồn đọng, toàn tỉnh đã giảm được 1.094 việc/8.368  việc, giảm được 13% số án tồn đọng so với năm 2007  ( riêng  đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh đã giảm được 19,7 %). Một số việc tồn đọng lâu ngày như vụ Uỷ ban nhân dân xã Phú Thịnh ( Đại Từ ) phải thanh toán  cho Công ty THHH Vĩnh Thái  số tiền 211.325.000đồng; vụ Nguyễn Văn Hoà tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất gần 1 tỷ đồng ( Đồng Hỷ)... đã được giải quyết dứt điểm. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số giải pháp mang tính đột phá của của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, cụ thể là:

Một là: Chỉ đạo quyết liệt các đơn  vị thực hiện bước đột phá trong việc giải quyết án tồn đọng.Chọn 03 đơn vị cấp huyện có số án phải thi hành lớn, số việc tồn đọng nhiều làm thí điểm. Qua kiểm tra, thấy đạt kết quả khả quan. Sau đó nhân rộng ra trong toàn tỉnh.

Hai là: Trong công tác phối hợp thi hành án: Tổ chức Toạ đàm về thi hành án  để các ngành liên quan hiểu hơn về công tác thi hành án, đề xuất ban hành Quy chế phối hợp trong thi hành án; Đề xuất với liên ngành tố tụng giải quyết một số tồn tại trong việc giao bản án và vật chứng từ Công an, Kiểm sát, Toà án sang cơ quan Thi hành án ( THADS  tỉnh Thái Nguyên ), Khoán việc cho Chấp hành viên*( THADS thành phố Thái Nguyên )…

Ba là: Thực hiện quyết liệt công tác tổ chức cán bộ. Điều động Chấp hành viên cấp tỉnh xuống huyện, hoán đổi địa bàn quản lý của một số Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện để tránh sức ỳ của một số Chấp hành viên cấp tỉnh, Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện. Đây có thể coi là một bước chuyển biến cơ bản vì hiện nay trình tự thủ tục về việc này còn rườm rà, qua nhiều cấp quản lý. Hơn nữa, những năm trước đây, việc điều động luân chuyển mới chỉ dừng lại ở chức danh Phó trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện, Chuyên viên, Kế toán viên…

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên bổ sung một số nội dung để bản báo cáo được đầy đủ, rõ ràng hơn nữa. Qua đợt kiểm tra này, đơn vị được kiểm tra  cũng đã trao đổi, rút kinh nghiệm  trong công tác chỉ đạo tổ chức thi đua để phát huy tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo.

(* Xem: " Tô Văn Quý - Khoán việc, một cách làm giảm lượng án tồn đọng" đăng trên Tạp chí Dân chủ & Pháp luật số 8/2008 của Bộ Tư Pháp )

Hà Tuấn Phương