TP Tuy Hoà - Phú Yên với năm 2008 công tác thi hành án dân sự

23/10/2008

Thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự và kế hoạch đẩy mạnh tiến độ thi hành án và phong trào thi đua của Giám đốc Sở Tư Pháp Phú yên phát động.Thi hành án TP Tuy hoà-Phú Yên đã triển khai và quyết tâm thi hành ngay từ đầu năm, mở nhiều đợt thi đua dứt điểm theo chủ trương của toàn ngành nói chung và thi hành án TP Thành Phố- Phú Yên nói riêng. Đã gặt hái được nhiều thành quả cao trong thực tiễn thi hành án, làm giảm được 15%-20% lượng án tồn đọng kéo dài bằng nhiều phương pháp và biện pháp phù hợp, đúng quy định pháp luật, bảo đảm kịp thời quyền và lợi ích chính đáng cho nhà nước, cho tổ chức và cho nhân dân.

Chính vì thế, nhìn lại một năm qua lực lượng thi hành án TP Tuy hoà đã trải qua một quá trình tác nghiệp vào thực tiễn thi hành án bằng tất cả những nỗ lực và tâm huyết với ngành để thực hiện tốt các mặt hoạt động và mang lại hiệu quả công tác thi hành án rất cao.

1.KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

 Số việc đưa ra thi hành:

- Tổng số việc đưa ra thi hành: 1.602 việc (năm 2007 chuyển sang: 726 việc, thụ lý mới năm 2008: 876 việc), đã uỷ thác thi hành án: 49 việc. Trong đó, số việc có điều kiện thi hành: 995 việc

 * Thi hành xong hoàn toàn: 706 việc, Đình chỉ thi hành án: 65 việc, số việc thi hành đều: 73 việc

 * Số việc thi hành dở dang: 151 việc

- Số việc còn giải quyết chuyển năm 2009: 717 việc (hình sự: 213 việc, dân sự: 409 việc, HNGĐ: 72 việc, kinh tế: 22 việc, lao động 01 việc).

Đạt tỷ lệ 100% số việc chủ động và có đơn yêu cầu thi hành án phải đưa ra thi hành. Trong đó xong hoàn toàn đạt 76% so với số việc có điều kiện thi hành, số việc giải quyết xong đạt 55% so với tổng số việc thụ lý.

So với năm 2007 số việc giải quyết xong hoàn toàn tăng 6% và giảm 20% số việc Thi hành án tồn động so với năm 2007.

 Số tiền và giá trị hiện vật đưa ra thi hành:

-Tổng số tiền và giá trị hiện vật thụ lý 27.259.840.000đ (số tiền năm trước chuyển sang 12.216.092.000đ, thụ lý mới 15.043.748.000đ).Đã uỷ thác thi hành án: 1.215.163.000đ.

-Số tiền và giá trị hiện vật có điều kiện thi hành: 15.133.776.000đ. Trong đó: thu ngân sách nhà nước 651.099.000đ, thu cơ quan tổ chức xã hội 8.999.787.000đ, thu công dân 5.482.890.000đ.

-Số tiền và giá trị hiện vật thực thu: 9.762.166.000đ; Số tiền đình chỉ thi hành án: 1.428.339.000đ.Tổng số tiền và giá trị hiện vật đã giải quyết (thu, điều luật) là 14.270.794.000đ.

Đạt tỷ lệ 52,4% số tiền đã giải quyết xong so với tổng số tiền phải thi hành, trong đó số tiền thực thu đạt tỷ lệ 71%, vượt chỉ tiêu đăng ký 16%. So với năm 2007 số tiền thực thu tăng 5% .

Thi hành án TP Tuy hoà áp dụng nhiều biện pháp thi hành án, nhưng luôn áp dụng biện pháp vận động, thuyết phục là chính để đương sự tự nguyện thi hành. Do vậy trong một năm qua chỉ có 6 vụ án phức tạp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành dứt điểm được địa chính quyền địa phương quan tâm và nhân dân ủng hộ, góp phần vào sự thành công chung trong công tác thi hành án dân sự.

Bên cạnh đạt được hiệu quả thi hành án, Thành Phố Tuy hoà còn thực hiện tốt và hoàn thiện các mặt hoạt động.

2.Các mẶt hoAt đÔng khác:

- Công tác chuyển giao thi hành án phường, xã:

Trong năm qua Thi hành án dân sự thành phố Tuy hoà tiến hành bàn giao việc thi hành có giá trị không quá 500.000đ cho UBND 16 phường, xã trực tiếp đôn đốc thi hành. Tổng số việc chuyển giao 49 việc/11.070.000đ. UBnD phường, xã đôn đốc thi hành xong 29 việc/ 7.210.000đ. Đạt tỷ lệ về việc là 59% và về tiền là 65% so với số việc và tiền đã chuyển giao đôn đốc.

Thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01-7-2008 của Thủ tướng Chính phủ. Thi hành án dân sự Tp Tuy hoà rút tất cả hồ sơ đôn đốc thi hành án còn lại, biên lai sổ sách… chấm dứt công tác đôn đốc thi hành án ở phường, xã.

- Sự phối hợp trong công tác thi hành án:

          Thi hành án TP Tuy hoà luôn giữ mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương,Công an, Viện kiểm sát, các ngành hữu quan..để thuận lợi cho công tác thi hành án như xác minh, giải quyết và họp bàn tổ chức cưỡng chế những vụ việc phức tạp, dây dưa kéo dài…bằng nhiều phương pháp giải quyết và chủ động mời các ngành và UBND phường, xã họp bàn đều tham dự đầy đủ và thống nhất cao. Nhìn chung trong năm 2008 dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Tuy hoà mà trực tiếp là Đ/c Chủ tịch UBND thành phố Tuy hoà kiêm Trưởng ban chỉ đạo T.h.A. Công tác phối hợp đồng bộ nhịp nhàng, có sự quan tâm chú ý hơn đối với các Thủ trưởng phòng ban cấp Thành phố và Chủ tịch  các phường, xã.

Công tác thu, chi tiền và tiếp nhận, xử lý tang tài vật thi hành án.

          Thi hành án đều áp dụng đúng theo quy định pháp luật, những hồ sơ, sổ sách, chứng từ về hoạt động thi hành án được cập nhật hàng ngày, kiểm tra đối chiếu thường xuyên, cụ thể, ghi chép đầy đủ rõ ràng đúng quy định; Thu, chi tiền kịp thời, nhanh gọn theo kế hoạch quy định của cơ quan vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Số tiền án phí, phạt, tịch thu sung công hàng tháng đều nộp sung công quỹ vào Kho bạc Phú yên, số tiền đương sự nộp tạm ứng án phí, tạm nộp bồi thường trước khi xét xử đều nộp tạm gửi vào kho bạc chờ xử lý khi có bản án, quyết định của Toà án.

- Các loại tài sản, tang vật do Công an, Viện kiểm sát, Toà án chuyển giao đều tiếp nhận kịp thời, bảo quản theo đúng quy định không mất mát, hư hỏng. những tài sản trả công dân xử lý nhanh gọn và dứt điểm; những loại tang tài vật không có giá trị sử dụng thành lập hội đồng tiêu huỷ… theo đúng nội dung án tuyên, tài sản tuyên tịch thu sung công quỹ được bàn giao cho cơ quan Tài Chính đúng với quy định của pháp luật.

- Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo:

Thực hiện luật khiếu nại - tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo pháp lệnh thi hành án dân sự. Cơ quan Thi hành án dân sự Thành phố Tuy hoà đã bố trí nơi tiếp công dân có phòng rộng, thoáng, trang nghiêm, bố trí đủ ghế cho các đương sự khi có yêu cầu đến làm việc, thường xuyên bố trí Chấp hành viên, cán bộ thi hành án để tiếp và giải quyết  công việc. Trong năm 2008 không có đơn tố cáo, đã tiếp nhận 11 đơn khiếu nại về thi hành án, nội dung khiếu nại là chậm thi hành.Đã giải quyết trả lời bằng văn bản 11 đơn, không còn tồn đơn nào.

- Công tác xét miễn giảm thi hành án:

        Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hoà lập hồ sơ đề nghị toà án xét miễn thi hành án 14 trường hợp, toà án chấp nhận miễn 14 trường hợp với số tiền miễn 14.530.000đ (gồm 4.939.000đ phạt sung công và 9.591.000đ án phí).

Với những kết quả đạt được như trên, là nhờ sự quan tâm và chỉ đạo của Chủ tịch uBnD thành phố Tuy hoà, sự thống nhất cao của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cũng như có sự hướng dẫn chỉ đạo kịp thời về nghiệp vụ của Thi hành án dân sự tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp cùng với sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ, đoàn kết và năng nổ quyết tâm của lực lượng Chấp hành viên, cán bộ thi hành án tạo thành sức mạnh tổng hợp góp phần đẩy nhanh tiến độ thi hành án, gặt hái những thành quả khá cao và hoàn thành xuất sắc các mặt hoạt động khác. Đặc biệt là các đợt thi đua cao điểm về thực tiễn thi hành án,

 

Điều đó minh chứng được, có sức mạnh tổng hợp cộng với phương pháp vận động thuyết phục rất linh hoạt và sáng tạo của đội ngũ thi hành án TP ngày càng được nâng cao hơn trước, kỹ năng giải quyết và thuyết phục cũng khá hơn, nên đã hạn chế được tỷ lệ án phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, đơn thư khiếu nại giảm nhiều so với năm trước. những vụ án đương sự có điều kiện nhưng chây ì, thách thức, xem thường pháp luật đều được đưa ra cưỡng chế cương quyết, triệt để và kịp thời nên tỷ lệ thi hành về việc và tiền đạt cao vượt chỉ tiêu thi đua của ngành đề ra. Trình độ của đội ngũ thi hành án đáp ứng kịp thời với công việc, góp phần và xây dựng vào sự nghiệp phát triển chung của Đất Nước.

Lê Lanh -  Thi hành án dân sự TP Tuy hoà-phú yên