Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đánh giá kết quả công tác năm 2008

15/12/2008

Ngày 06/11/2008 Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị trực báo công tác thi hành án dân sự năm 2008. Tham dự hội nghị có ông Phan Phi Hổ, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định; ông Hồ Quang Vinh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh; các Chấp hành viên; các chuyên viên của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh; các Trưởng, Phó Trưởng và Chấp hành viên của Thi hành án dân sự 11 huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh.Tại hội nghị ông Nguyễn Văn Hay, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, báo cáo tình hình, kết quả công tác công tác năm 2008 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2009

Về công tác tổ chức, cán bộ:

Tính đến ngày 31/3/2008 tổng biên chế của các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định được Bộ Tư pháp phân bổ là: 130 người, trong đó Thi hành án dân sự tỉnh: 21 người, Thi hành án dân sự các huyện, thành phố: 109 người; hiện có mặt làm việc là: 123 người, trong đó có 50 Chấp hành viên (43 Chấp hành viên cấp huyện, 07 Chấp hành viên cấp tỉnh), 73 chuyên viên và các chức danh khác. So với biên chế Bộ Tư pháp giao năm 2007 toàn tỉnh còn thiếu 07 biên chế. Hiện nay, Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đang tổ chức thi tuyển công chức nhằm tiếp nhận đủ các chức danh cho những đơn vị còn thiếu biên chế, đã có 04 hồ sơ/13 chỉ tiêu xin dự tuyển vào ngạch chuyên viên, 27 hồ sơ trên 4 chỉ tiêu xin dự tuyển vào ngạch kế toán. Đến ngày 30/9/2008, cơ bản đã khắc phục tình trạng thiếu lãnh đạo ở các cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện. Theo giới thiệu của cấp uỷ và chính quyền địa phương, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh đã đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp bổ nhiệm Phó trưởng Thi hành án dân sự huyện Phù Cát và giao phụ trách để điều hành đơn vị. Điều động kế toán Thi hành án dân sự huyện An Lão về làm kế toán nghiệp vụ thi hành án cho Thi hành án dân sự thành phố Qui Nhơn. Lập hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp cho nghỉ hưu trước tuổi đối với 01 công chức theo qui định tại Nghị định số: 132/2007/NĐ-CP, ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ.

Trong năm 2008, Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đã đề nghị và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quyết định bổ nhiệm 11 Chấp hành viên, trong đó 01 Chấp hành viên cấp tỉnh, 10 Chấp hành viên cấp huyện (trong số 09 Chấp hành viên cấp huyện, có 08 bổ nhiệm mới, 02 bổ nhiệm lại), nâng tổng số Chấp hành viên toàn tỉnh lên 50 người. Các Phòng chuyên môn trực thuộc Thi hành án dân sự tỉnh sau khi thành lập và phân công nhiệm vụ, đã phát huy được vai trò tham mưu đối với lĩnh vực quản lý của mình, giúp Trưởng thi hành án dân sự tỉnh thực hiện tốt việc quản lý chung các mặt công tác trong toàn tỉnh.

Về công tác thi đua khen thưởng:

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2007, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2008, Thi hành án dân sự tỉnh đã ra quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng và tổ chức phát động 02 đợt thi đua công tác, đợt 1: từ những ngày đầu năm đến ngày 19/5, đợt 2 từ ngày 20/5 đến ngày 30/9/2008. Kết thúc đợt 1, Hội đồng thi đua khen thưởng Thi hành án dân sự tỉnh đã đề nghị Trưởng thi hành án dân sự tỉnh khen thưởng 04 tập thể và 15 cá nhân, đồng thời đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích trong đợt thi đua đặc biệt do Bộ Tư pháp phát động.  Trong tháng 8 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra quyết định tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Tư pháp” cho 06 cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo qui định tại Quyết định số: 04/QĐ-BTP, ngày19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Hiện nay, các đơn vị đã và đang bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2008 đối với cán bộ, công chức đạt thành tích cao trong công tác và trong các phong trào thi đua ở đơn vị.

Nhìn chung, công tác tổ chức, cán bộ trong thời gian qua đã đi vào nề nếp, bước đầu đã phát huy được công tác sắp xếp, củng cố, ổn định qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua, khen thưởng đã tạo và nuôi dưỡng được phong trào ở các đơn vị, tạo khí thế sôi nổi trong công tác, nhờ đó mà đã nâng cao được hiệu quả công tác thi hành án dân sự so với năm 2007.

Về công tác tổ chức thi hành án:

Trong năm 2008 (từ ngày 01/10/2007 đến ngày 30/9/2008) các Cơ quan thi hành án thụ lý thi hành 11.073 việc; trong đó có 7845 việc có điều kiện thi hành; toàn tỉnh đã tổ chức thi hành xong 6359 việc, đạt 81,06% trên số việc có điều kiện thi hành; đối với kết quả thi hành về tiền và tài sản, toàn tỉnh đã thụ lý thi hành với tổng số tiền là 168.103.826.000đồng, trong đó số tiền và tài sản có điều kiện thi hành là 54.283.312.000đồng; các cơ quan thi hành án đã tổ chức thi hành được số tiền 36.898.937.000đồng, đạt 67,97% trên số tiền và tài sản có điều kiện thi hành.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác:

Tháng 10/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt dự án đầu tư trụ sở Thi hành án dân sự tỉnh, cụm kho vật chứng Thi hành án dân sự tỉnh và thành phố Qui Nhơn, trụ sở Thi hành án dân sự huyện Tuy Phước và kho vật chứng huyện Phù Mỹ. Hiện nay, đang chờ Bộ Tư pháp phê duyệt hồ sơ mời thầu để xúc tiến việc đấu thầu, triển khai thực hiện dự án. Riêng trụ sở và cụm kho tang vật Thi hành án dân sự tỉnh, do UBND tỉnh cấp đất chưa đáp ứng đủ diện tích theo yêu cầu của dự án nên Bộ trưởng Bộ Tư pháp thông báo tạm dừng việc khởi công xây dựng. Hội đồng mua sắm tài sản đã mua sắm một số tài sản như: máy vi tính, bàn làm việc, két đựng tiền, mũ bảo hiểm cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh kịp thời, công khai, minh bạch và  đúng theo qui định. Hiện nay, đang xúc tiến hợp đồng đơn vị có đủ năng lực để may trang phục cho các đơn vị trong tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi hành án:

 Năm 2008, Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức 03 đợt kiểm tra công tác thi hành thi hành án dân sự ở 11 huyện, thành phố trong tỉnh nhằm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị và kỹ năng tác nghiệp của chấp hành viên, cán bộ thi hành án. Nội dung kiểm tra tập trung đi sâu kiểm tra nghiệp vụ thi hành án, công tác thu, chi thi hành án và thực hiện qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sau khi kiểm tra, các tổ kiểm tra đã đề xuất cho Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh hướng dẫn thực hiện một số mặt còn thiếu sót, sai lệch trong quá trình tổ chức thi hành án; cho ý kiến xử lý nhiều vụ việc tồn đọng, án lý do khác ở các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh. Ngoài ra, Thi hành án dân sự tỉnh còn phối hợp với Thanh tra Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm tra công tác thi hành án dân sự ở Thi hành án dân sự huyện An Nhơn, Tây Sơn.

Trong năm 2008, Bộ Tư pháp đã cử 03 đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra công tác thu phí thi hành án và một số vấn đề có liên quan đến công tác nghiệp vụ và  kế toán tài chính của Thi hành án dân sự tỉnh. Qua kiểm tra, các đoàn đã có kết luận nêu những sai sót trong quá trình tác nghiệp,  Thi hành án dân sự tỉnh đã tiếp thu và nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả khắc phục thiếu sót cho Đoàn kiểm tra và Bộ Tư pháp.

Song, việc kiểm tra công tác thi hành án trong năm chưa thực hiện  thường xuyên, trong từng đơn vị ít tổ chức kiểm tra chéo giữa các chấp hành viên, cán bộ thi hành án. Một số ít chấp hành viên tác nghiệp còn lỏng lẻo, tuỳ tiện, chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục qui định, nhưng chậm khắc phục, chưa uốn nắn kịp thời và không báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra về Thi hành án dân sự tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Tại hội nghị ông Hồ Quang Vinh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, đã trao Giấy khen và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2008.

Tiến Dũng