Chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự ở Cà Mau

15/12/2008

Năm 2008 công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh Cà Mau tiếp tục tạo được sự chuyển biến mới, tỷ lệ thi hành về việc và về giá trị đề tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2007. Một trong những nguyên nhân đạt được kết quả này chính là đã tạo được cơ chế phối hợp trong tổ chức thực hiện.Trong năm các cơ quan THADS trong tỉnh đã thụ lý 13.737 việc, tăng 12,5% so năm 2007, trong khi nguồn nhân lực, điều kiện hoạt động vẫn còn gặp không ít khó khăn. Thấy được điều này, lãnh đạo tỉnh đã rất quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp và tổ chức quyết liệt các biện pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho thi hành 111.162.000 đồng, chỉ đạo tăng cường các đợt cao điểm THADS trên địa bàn. Đặc biệt là xây dựng cơ chế tăng cường công tác phối hợp. Trên cơ sở Quyết định số 29/2007/QĐ-UB về việc ban hành quy chế phối hợp trách nhiệm trong THADS trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Sở Tư pháp đã chỉ đạo các Phòng Tư pháp (thường trực Ban Chỉ đạo THADS) phối hợp cùng cơ quan THADS cấp huyện trình UBND cấp mình tiếp tục cụ thể hoá chương trình phối hợp THADS ở địa phương. Lãnh đạo các huyện, thành phố đã rất quan tâm, đến nay đã có 8/9 huyện ban hành quy chế này. Để chấn chỉnh và đảm bảo tài sản THA qua bán đấu giá thành phải giao cho người mua đúng thời hạn quy định, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành quy định việc phối hợp giữa cơ quan THADS và Trung tâm bán đấu giá tài sản trong việc bán đấu giá tài sản để THA; thực hiện việc công khai kết quả bán đấu giá, thí điểm công khai hồ sơ THA trên website Sở Tư pháp.

Quá trình thực hiện, căn cứ quy chế phối hợp, cơ quan THADS, Chấp hành viên, cán bộ THA đã thường xuyên kết hợp với các ngành liên quan, các đoàn thể và chính quyền địa phương để xác minh điều kiện THA, tuyên truyền giáo dục, thuyết phục các đương sự, kịp thời phản ánh, trao đổi, đề xuất để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc... Đồng thời phát huy, làm tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện; duy trì thường xuyên chế độ giao ban, trao đổi, chỉ đạo công tác THA giữa Trưởng, phó Ban chỉ đạo THADS tỉnh và lãnh đạo THADS tỉnh, huyện, thành phố. Từ đó hiệu quả công tác THADS năm 2008 đã có những chuyển biến tích cực, thể hiện ở kết quả THA: đã thi hành xong 6.924/9.159 việc có điều kiện thi hành, đạt 75,6%, tăng 31,7% so cùng kỳ năm trước. Số chuyển sang kỳ sau cũng giảm đáng kể (giảm 15,9% so với năm 2007), chỉ còn 6.279 việc. Về giá trị, đã thi hành xong 65.255.926.000 đồng, đạt 66,2% và tăng 22,9% so với năm trước. Riêng việc tổ chức thi hành số án chuyển giao cho UBND cấp xã đôn đốc thi hành, trong năm các xã, phường, thị trấn đã tổ chức đôn đốc thi hành được 538/1.106 việc, thu 63.161.000 đồng. Kết quả giải quyết các vụ việc THADS đều tăng và vượt chỉ tiêu Bộ giao, tỷ lệ án tồn đọng giảm 15,9% so với năm 2007.

Năm 2008 các cơ quan THADS cũng dành nhiều thời gian để tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến THADS. Trong năm cơ quan THADS các cấp đã nhận 257 đơn (có 03 đơn tố cáo), trong đó có 117 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của THADS tỉnh; 140 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của THADS cấp huyện. Về tính chất, hầu hết số đơn thư chủ yếu của người được THA khiếu nại việc THA chậm, khiếu nại các quyết định áp dụng THA của Chấp hành viên, thủ trưởng Cơ quan THA. Trong năm THADS tỉnh đã chỉ đạo và giải quyết 114 đơn, cấp huyện đã giải quyết 126 đơn. Các cơ quan THA cũng đã thực hiện rà soát các việc thi hành án bức xúc, kéo dài thông qua Ban chỉ đạo THADS tỉnh có kế hoạch tổ chức cưỡng chế thi hành.

Có thể nói, nhờ có sự triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó chú trọng đến sự phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã tạo ra chuyển biến mới trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Hiệu quả từ sự phối kết hợp giữa các ngành chức năng, các tổ chức, đoàn thể trong THADS đã cho ta bài học kinh nghiệm quý, rất quan trọng, có tác dụng góp phần thúc đẩy quyết tâm của tòan ngành vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nguyễn Sơn Ca