Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố giám sát thi hành án dân sự năm 2019

28/06/2019
Vừa qua Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố do ông Phạm Đức Hải, thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Ông Trương Lâm Danh, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2019 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của  Cục THADS thành phố: Về kết quả thi hành án dân sự về việc tổng số thụ lý là 79.177 việc, giảm 2.676 việc (3,27%) so với cùng kỳ năm 2018, trong đó đã ủy thác 580 việc, Cục rút lên thi hành 04 việc. Kết quả xác minh, phân loại thì có 54.681 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 69,57%), giảm 6.251 việc (10,26%) so với cùng kỳ năm 2018 và 23.912 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 30,43%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 26.515 việc, đạt tỷ lệ 48,49% (so với chỉ tiêu được Tổng cục giao, vượt tiến độ 11,99%). So với cùng kỳ năm 2018, giảm 2.263 việc (7,97%) nhưng tăng 01,26% về tỷ lệ.  Về tiền, thụ lý mới 9.711.068.912.323 đồng, giảm 30.148.338.343 đồng (0,31%) so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 58.054 tỷ 596 triệu 380 nghìn 066 đồng, giảm 3.640.724.701.260 đồng (5,90%) so với cùng kỳ năm 2018, trong đó đã ủy thác 1.118.907.873.000 đồng và Cục rút lên thi hành 556.181.203.000 đồng. Kết quả xác minh, phân loại: có 25.571.916.939,713 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 45,36%), giảm 4.180.981.023.579 đồng (14,05%) so với cùng kỳ năm 2018 và 30.807.590.362.353 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 54,64%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 5.434.368.732.508 đồng, đạt tỷ lệ 21,25% (so với chỉ tiêu Tổng cục giao, vượt tiến độ 4,75 %). So với năm 2018, tăng 1.729.745.593.410 đồng (46,69%) và tăng 8,80% về tỷ lệ.
Về kết quả thi hành án hành chính, tổng số Bản án hành chính đang theo dõi 54 bản án, trong đó năm trước chuyển sang 39 bản án, thụ lý mới 15 bản án. Tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính là 16 quyết định. Đã thi hành xong 05 bản án (đạt tỷ lệ 9,25%), số vụ việc còn đang theo dõi 49 (90,75%). Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh: đã tiếp 267 lượt công dân, giảm 17,34% so với cùng kỳ năm 2017. Tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo có giảm so với các năm trước, 6 tháng đầu năm giảm 129 việc so với cùng kỳ. Tiếp nhận 27 đơn khiếu nại, tố cáo (25 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo),Đã giải quyết xong 22/24 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 91,67%...
Bên cạnh đó, tại buổi giám sát, ông Vũ Quốc Doanh, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự TP trình bày một số khó khăn trong công tác thi hành án. Cụ thể, thời gian gần đây, Cục Thi hành án dân sự thành phố thụ lý các vụ đại án hình sự kinh tế, tham nhũng có giá trị phải thu đặc biệt lớn, tài sản phải thi hành án ở nhiều địa phương khác nhau, trong khi thực tế yêu cầu phải xử lý xong tài sản của đương sự tại TPHCM mới xác định được các khoản nghĩa vụ còn lại để thực hiện ủy thác. Điều này, một mặt đã tạo ra khó khăn cho các chấp hành viên trong quá trình xác minh, áp dụng biện pháp bảo đảm, một mặt làm kéo dài thời gian tổ chức thi hành án do phải xử lý xong tài sản tại thành phố rồi mới thực hiện việc ủy thác đi địa phương khác.
Một khó khăn nữa, số việc và tiền thụ lý mới của thành phố Hồ Chí Minh tăng cao trong nhiều năm, nhưng biên chế lại bị cắt giảm. Trong 3 năm gần đây, các cơ quan thi hành án dân sự tại thành phố bị cắt giảm 20 biên chế (số việc chiếm 12,5%, số tiền phải thu chiếm 34% số việc, tiền của cả nước nhưng số biên chế được giao chỉ có 6% của cả nước), điều này cũng ít nhiều dẫn đến tình trạng quá tải trong công việc. Trong 6 tháng đầu năm 2019, bình quân 01 chấp hành viên phải thụ lý 236 việc với số tiền trên 173 tỷ đồng và bình quân 01 chấp hành viên giải quyết xong 79 việc với số tiền trên 16 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị làm việc còn thiếu (03 Chi cục Thi hành án dân sự chưa có trụ sở chính thức; 13/25 đơn vị chưa có kho vật chứng). Những khó khăn này ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của các cơ quan thi hành án dân sự.
Bên cạnh đó công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính vẫn còn một số hạn chế: Lượng án chuyển kỳ sau còn cao, tỷ lệ thi hành án cả số việc và giá trị còn thấp, chưa đạt so với chỉ tiêu giao; công tác cán bộ chưa kiện toàn đầy đủ, chưa bổ nhiệm đủ các chức danh chủ chốt. Mặt khác, hiện nay, số việc thi hành án chưa điều kiện thi hành ngày càng tăng cao, trong 6 tháng đầu năm 2019 số chưa có điều kiện thi hành là 23.912 việc (chiếm tỷ lệ 30,42%) với số tiền 30.807.590.362.353 đồng (chiếm tỷ lệ 54,64%), điều này cũng làm cho lượng án tồn ngày càng tăng cao.
Tại buổi giám sát, các thành viên của Đoàn giám sát HĐND thành phố đã chất vấn lãnh đạo chủ chốt tập trung vào một số nội dung như việc yêu cầu giải trình, làm rõ một số vấn đề về việc tỷ lệ án hành chính thấp và kết quả thi hành án trọng điểm trong quá trình tổ chức thi hành gặp khó khăn gì dẫn đến nguyên nhân tồn đọng và kết quả thấp. Đã có giải pháp để đẩy nhanh việc thi hành án hành chính và án trọng điểm như thế nào. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quan tâm việc thực hiện tổ chức thi hành án vụ việc hình sự liên quan đến kinh tế, tham nhũng
Phát biểu kết luận  tại buổi giám sát, Ông Trương Lâm Danh (Trưởng ban pháp chế) ghi nhận và chia sẻ về những khó khăn của cơ quan thi hành án, ghi nhận sự nỗ lực của các cán bộ trong cơ quan thi hành án. Ông cũng đưa ra một số kiến nghị việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với cán bộ công chức Chấp hành viên trong hoạt động công vụ; Tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS kịp thời, cần có những đề xuất cụ thể và có cơ sở; Tập trung xác minh, kê biên tài sản thi hành án một cách tích cực và chủ động để đạt hiệu quả cao nhất; Khắc phục ngay việc Chấp hành viên chậm giao tài sản bán đấu giá, không để tồn đọng nhiều vụ việc chưa thi hành không có lý do;…
Đáp từ ý kiến chỉ đạo của Đoàn giám sát, Cục trưởng Cục THADS Vũ Quốc Doanh phát biểu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, các yêu cầu do đoàn giám sát đặt ra, cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương cũng như nhiệm vụ được giao.
Tú Lệ