Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Đà Nẵng kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự

05/11/2020
Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-VKS-P8 và Kế hoạch số 132/KH-VKS-P8 ngày 09/7/2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. Đoàn kiểm sát trực tiếp nghiên cứu hồ sơ thi hành án, sổ sách, chứng từ kế toán về thi hành án dân sự và làm việc với Chấp hành viên, kế toán từ ngày 06/10/2020 đến ngày 22/10/20020, đồng thời phúc tra kiến nghị kiểm sát năm 2019.

Ngày 04/11/2020, Đoàn kiểm sát đã thông báo kết luận kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. Tham gia buổi làm việc, về phía Đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Hoài Nam, Phó Viện trưởng và các thành viên Đoàn kiểm sát; về phía Cục Thi hành án dân sự có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên và kế toán trưởng.
Đoàn kiểm sát đánh giá cao kết quả Cục Thi hành án dân sự thành phố đạt được năm 2019, một năm rất nhiều khó khăn trong công tác THADS trên địa bàn thành phố, do bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Năm 2019 Cục THADS thành phố Đà Nẵng thụ lý 934 việc với số tiền 4.881 tỷ đồng, kết quả thi hành xong  662 việc đạt tỷ lệ 62%, về giá trị thi hành xong gần 154 tỷ, đạt 31%  trên tổng số có điều kiện thi hành. Việc tổ chức thi hành án được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và lãnh đạo Cục đã tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành án kinh tế, tham nhũng, tín dụng ngân hàng và xử lý tiền đảm bảo, tiền trại giam tồn đọng từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, Đoàn kiểm sát đề nghị Cục Thi hành án dân sự tích cực, chủ động hơn nữa trong việc xử lý những khoản tiền đảm bảo còn tồn đọng, tiền Trại giam chuyển về hiện còn tồn gần 90 triệu, đề xuất họp liên ngành để thống nhất xử lý dứt điểm và thực hiện xác minh điều kiện thi hành án đúng quy định đối với 08 hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án.
Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Sáu, Phó Cục trưởng đại diện Cục Thi hành án dân sự thành phố đánh giá cao sự phối hợp giữa Viện Kiểm sát và Cục Thi hành án dân sự trong thời qua vừa qua, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hạn chế những thiếu sót, vi phạm trong thủ tục THADS. Cục Thi hành án dân sự thống nhất những đánh giá của Đoàn và sẽ cố gắng phát huy những ưu điểm, khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại.
Mai Phương
Văn phòng Cục THADS