Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức ký Quy chế phối hợp liên ngành

12/07/2021
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Nhằm cụ thể hoá Quy chế liên ngành 156/2014/QCLN đã được Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên ký kết.

Được sự nhất trí của Lãnh đạo tỉnh, ngày 09/7/2021, Cục THADS tỉnh và VKSND tỉnh Điện Biên đã tổ chức ký Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo, cưỡng chế THADS ở cấp huyện trong tỉnh Điện Biên. Đến dự và chứng kiến buổi Lễ có đồng chí Lò Văn Tiến – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, tham dự buổi Lễ có: Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo VKSND tỉnh, Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Lãnh đạo Văn phòng VKSND tỉnh và phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, ngoài ra còn có phóng viên báo đài địa phương đến đưa tin.
Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo, cưỡng chế THADS ở cấp huyện trong tỉnh Điện Biên giữa Cục THADS tỉnh và VKSND tỉnh Điện Biên gồm 03 Chương và 12 Điều.
Việc ký kết và triển khai thực hiện “Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo, cưỡng chế THADS ở cấp huyện trong tỉnh Điện Biên” trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa hai cơ quan, bảo đảm sự thống nhất từ tỉnh đến huyện, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo cưỡng chế THADS tại Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh Điện Biên khi có đề nghị. Qua đó góp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS và hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Tổng Cục THADS giao hàng năm.
Theo Quy chế, Cục THADS tỉnh sẽ là cơ quan chủ trì, làm đầu mối trong việc tổ chức thực hiện Quy chế, đồng thời chủ trì phối hợp với cơ quan phối hợp họp liên ngành vào tháng 10 hàng năm để tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế, rút kinh nghiệm, những vướng mắc, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cưỡng chế và chỉ đạo cưỡng chế THADS.