Cục THADS tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý III/2021

15/07/2021
Sáng ngày 14/7/2021, Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý III/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV/2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc.

9 tháng năm 2021, các cơ quan THADS trong tỉnh thụ lý 10.338 việc với số tiền 729.478.186.000 đồng, đã giải quyết xong: 5.915 việc (tăng 576 việc (10,79%) so với cùng kỳ năm 2020), đạt tỷ lệ 71,15% trong số có điều kiện thi hành (tăng 0,68% so với cùng kỳ năm 2020) với số tiền 119.139.637.000 đồng (tăng 44.410.819.000 đồng (59,43%) so với cùng kỳ năm 2020), đạt tỷ lệ 37,00% trong số tiền có điều kiện thi ành (tăng 11,30% so với cùng kỳ năm 2020). Mặc dù tiếp tục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế, chính trị xã hội nói chung và đến công tác thi hành án dân sự nói riêng, nhưng các cơ quan THADS trong tỉnh đã đạt được kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã thảo luận đưa ra những khó khăn, vướng mắc của các Chi cục, các Chấp hành viên trong quá trình thi hành án, nhất là những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi hành án tín dụng – ngân hàng, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng – kinh tế và đề ra những giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 03 tháng cuối năm 2021.
Ghi nhận sự và biểu dương kết quả đạt được của các cơ quan THADS tỉnh 09 tháng năm 2021, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh, các cơ quan THADS thuộc tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban  Bí thu Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiến đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ thi hành xong về việc và tiền, có các biện pháp cụ thể đến từng Chấp hành viên nhằm tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, những vụ việc có giá trị lớn, những việc bán đấu giá thành; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; chú trọng việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt các vụ việc tham nhũng, kinh tế do Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tiêu cực, tham nhũng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị. Tổ chức gặp mặt nội bộ cơ quan ôn lại lịch sử hình thành và phát triển ngành THADS dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946 – 19/7/2021) đảm bảo an toàn.
Nguyễn Ngọc Anh