Cần Thơ: Ưu tiên địa bàn án nhiều, án lớn, phức tạp

01/11/2021
(PLVN) -Đây là một trong những giải pháp chủ yếu được Cục Thi hành án dân sự Cần Thơ đưa ra nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu của năm mới 2022.

Theo Cục Thi hành án dân sự (THADS) Cần Thơ, mặc dù do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ THADS nhất là những tháng cuối năm (do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) nhưng kết quả công tác THADS năm 2021 của Cục THADS thành phố Cần Thơ về cơ bản đạt theo yêu cầu đề ra (chỉ tiêu về việc đạt 80,07% /81,5%, về tiền đạt 40,68%/40,1%), đã góp phần tích cực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương; kết quả phân loại án chính xác; tổ chức bộ máy các cơ quan THADS từng bước ổn định và hoạt động hiệu quả hơn; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị sâu sát; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật được thực hiện tốt; Công tác phối hợp trong THADS trên địa bàn được thực hiện có hiệu quả; Công tác phối hợp, chỉ đạo tổ chức thi hành hình phạt tiền và trách nhiệm dân sự của người phải thi hành án đang chấp hành án phạt tù tại các Trại giam được thực hiện tốt...
Có được kết quả như trên theo Cục THADS Cần Thơ là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tổng Cục THADS và của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ phối hợp có hiệu quả của các ban ngành hữu quan. Phần lớn công chức có trách nhiệm cao trong công tác, quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Mặc dù kết quả THADS năm 2021 về cơ bản đạt các chỉ tiêu theo Kế hoạch đề ra từ đầu năm, tuy nhiên Cục THADS Cần Thơ cũng nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số Chấp hành viên, công chức thi hành án còn thiếu tập trung, chưa nỗ lực cao trong quá trình giải quyết án. Nhiều vụ việc chưa có điều kiện thi hành, một số vụ việc phải thi hành định kỳ kéo dài nhiều năm mới dứt điểm; nhiều vụ việc do phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án hoặc do quy định pháp luật liên quan phải kéo dài thời gian thi hành án; tài sản kê biên, bán đấu giá nhiều lần vẫn không có người mua,...
Năm 2022, Cục THADS Cần Thơ sẽ chỉ đạo sâu sát việc xác minh, phân loại án chính xác; kiên quyết tổ chức thi hành những vụ việc có điều kiện nhất là những vụ việc có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng. Tăng cường công tác giáo dục, thuyết phục, tạo điều kiện cho các đương sự thoả thuận việc thi hành án; tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể, định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành; khắc phục những vi phạm, thiếu sót về chuyên môn nghiệp vụ.
Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động THADS; tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo nội bộ ngành; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phân công Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác THADS tại địa bàn có lượng án phải thi hành nhiều, có nhiều án lớn, phức tạp, những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém.
Bên cạnh đó, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra, trong đó chú trọng kiểm tra, đôn đốc hoạt động của Chấp hành viên, của các cơ quan THADS quận, huyện; tăng cường kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những sai phạm.
Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, tuyển đủ số biên chế được giao, thực hiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch công chức theo quy định; quan tâm đào tạo bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; thái độ phục vụ nhân dân, liêm khiết, trung thực trong công tác.
Thủ trưởng các cơ quan THADS định kỳ trực tiếp tiếp công dân; tổ chức thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định, hạn chế mức thấp nhất các khiếu nại vượt cấp, làm phức tạp tình hình.
Hà Anh
Nguồn: baophapluat.vn