Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh

02/11/2021
(PLVN) -Sáng 2/11, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao từ đầu năm 2021 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Cùng tham dự hội nghị có Đ/c Phạm Văn Thọ, Trưởng ban Nội chính, Đ/c Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Cục THADS Thái Nguyên, có Đ/c Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.
Thi hành vượt chỉ tiêu cả về việc và tiền
Năm 2021, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội chịu nhiều ảnh hưởng, tác động của dịch COVID-19, các cơ quan THADS tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao.
Năm 2021, Cục THADS tỉnh tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Cục THADS tỉnh cũng đã nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và ban hành Kế hoạch toàn ngành triển khai các Đề án quan trọng giai đoạn 2021 - 2025 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong hoạt động THADS.
Để bảo đảm kết quả phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành án trung thực, chính xác, phản ánh đúng thực trạng điều kiện thi hành án của đương sự, các cơ quan THADS đã thực hiện nghiêm việc ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án và đăng tải công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành án của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh, Tổng cục THADS và niêm yết tại địa phương, giúp người dân và đương sự giám sát tốt hơn việc phân loại án.
Đồng thời, ban hành Kế hoạch tự kiểm tra; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xác minh điều kiện thi hành án không đúng thời hạn, phân loại án không chính xác để chạy theo thành tích, bảo đảm tính công khai, minh bạch nên về cơ bản không phát sinh khiếu nại, tố cáo trong hoạt động phân loại án.
Năm 2021, toàn ngành đã thi hành xong: 8.660 việc (tăng 729 việc (9,19%) so với năm 2020), đạt tỷ lệ 87,48%, vượt 5,48% so với chỉ tiêu được giao. Về tiền, thi hành xong: 176.669.885.000 đồng (tăng 40.903.754.000 đồng (30,13%) so với năm 2020), đạt tỷ lệ 57,25%, vượt 17,15% so với chỉ tiêu được giao (tăng 4,88% so với năm 2020).
Công tác tiếp công dân ngày càng đi vào nề nếp, 100% Thủ trưởng các cơ quan THADS thực hiện tiếp công dân định kỳ, lịch tiếp công dân được công khai trên Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh và niêm yết tại nơi tiếp công dân.
Hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đối với công tác THADS trên địa bàn tiếp tục được quan tâm, chú trọng; Công tác phối hợp trong THADS và hoạt động của Ban chỉ đạo THADS duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả; Các cơ quan THADS giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, ổn định, đoàn kết thống nhất, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan.
Tuy nhiên, Cục THADS cũng chỉ ra một số bất cập như do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc thực hiện các thủ tục thi hành án gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong xác minh điều kiện thi hành án; Lượng án giải quyết năm sau cao hơn năm trước trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp tạo áp lực công việc ngày càng lớn đối với đội ngũ Chấp hành viên; Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế còn thấp do số tiền phải thi hành án lớn nhưng người phải thi hành án không có tài sản hoặc tài sản giá trị thấp…
Cục THADS đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát theo tinh thần “công tác THADS là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị…” để các cơ quan THADS tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc xác minh, cung cấp thông tin, truy tìm tài sản và cưỡng chế; hỗ trợ quản lý và tiêu hủy vật chứng; kiểm soát chặt chẽ công tác định giá, đấu giá tài sản thi hành án trên địa bàn tỉnh.
Đề nghị Tỉnh ủy quan tâm, ưu tiên phân bổ chỉ tiêu đào tạo lý luận chính trị trình độ Cao cấp, Trung cấp và các chỉ tiêu bồi dưỡng Quốc phòng an ninh cho đối tượng 2, đối tượng 3 tại địa phương theo hình thức tại chức đối với đảng viên, công chức THADS có đủ điều kiện. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động và các điều kiện khác cho các cơ quan THADS tại địa phương.
Đẩy nhanh tiến độ thi hành án tham nhũng, kinh tế
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả của các cơ quan THADS tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, tạo môi trường thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Cục THADS bám sát chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tập trung tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành THADS. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của ngành đã đề ra, trên cơ sở đó, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2026.
Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án, nhất là việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế, thu hồi nợ xấu của các tổ chức tín dụng, các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự; quá trình THADS phải coi trọng việc vận động, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; đồng thời, kiên quyết áp dụng và tổ chức cưỡng chế đối với trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng chây ỳ, trốn tránh, chống đối việc thi hành án.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác THADS, tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân, tổ chức được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ trực tuyến bảo đảm nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí, góp phần thực hiện công khai, minh bạch, từng khâu, từng bước trong hoạt động THADS.
Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, gắn với vị trí việc làm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; tuân thủ nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để sai sót, nhầm lẫn, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ; không để xảy ra việc cán bộ, công chức nể nang, né tránh hay có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng.
Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, cơ quan THADS cần tăng cường công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy Đảng; vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc theo hướng trọng tâm, trọng điểm; năng động, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn; rõ người, rõ việc, rõ thời gian; thấy được hiệu quả, sản phẩm cụ thể; gắn với tăng cường công tác kiểm tra giám sát; thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Thu Hằng
Nguồn: baophapluat.vn