Chi cục THADS huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa thi hành xong vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng với giá trị lớn

17/05/2022
Theo Quyết định số 50/2021/QĐST-DS ngày 12/11/2021 của TAND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Chiến và bà Cao Thị Lệ Thu phải có trách nhiệm trả cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tổng số tiền tính đến ngày 04/11/2021 là 1.694.656.676 đồng. Tài sản đảm bảo là Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 877, tờ bản đồ số 25, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 902291 do UBND huyện Bá Thước cấp ngày 06/12/2018 cho bà Cao Thị Lệ Thu.

Sau khi có đơn yêu cầu thi hành án, Chi cục THADS huyện Bá Thước đã thụ lý, ra quyết định thi hành án theo quy định. Trong quá trình giải quyết, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ các trình thủ tục thông báo việc thi hành án, vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án, tự nguyện thỏa thuận việc thi hành án với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Sau nhiều lần vận động, thuyết phục. Trên cơ sở đề nghị của ông Nguyễn Đình Chiến, bà Cao Thị Lệ Thu, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã đồng ý cho ông Chiến, bà Thu nộp số tiền 1.500.000.000 đ để thanh toán toàn bộ khoản vay theo hợp đồng cho vay.
Ngày 10/5/2022 ông Nguyễn Đình Chiến, bà Cao Thị Lệ Thu đã nộp đủ số tiền 1.500.000.000đ tại Chi cục THADS huyện Bá Thước và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã nhận đủ số tiền trên, đồng thời có văn bản đề nghị Chi cục đình chỉ số tiền còn lại là 194.656.676 đ và toàn bộ lãi phát sinh tính từ ngày 04/11/2021 đến ngày thực trả theo thỏa thuận trong hợp đồng cho vay là 159.432.346 đ, cũng như đề nghị Chi cục không tiến hành kê biên tài sản, bàn giao lại tài sản thế chấp cho chủ tài sản và Ngân hàng đã thực hiện xóa chấp cho khách hàng theo quy định.
Như vậy, Chi cục đã giải quyết xong vụ việc tín dụng ngân hàng với số tiền 1.854.089.022đ, góp phần nâng cao việc thực hiện chỉ tiêu của đơn vị, cũng như thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường, đẩy mạnh xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.
Phạm Thị Hòa – Thẩm tra viên Chi cục THADS huyện Bá Thước