Thái Nguyên: Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng

17/05/2022
Ngày 17/5/2022, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế” trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS), đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Toàn án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhâ dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan THADS tỉnh, các Chấp hành viên, Thẩm tra viên.

Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện qua nhiều Văn kiện của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, ngày 02/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”, để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tích cực góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 04, đã có sự chuyển biến rất quan trọng từ nhận thức đến hành động trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của các cấp, các ngành ở cả Trung ương và địa phương.
Theo Báo cáo công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 06 tháng đầu năm 2022, tổng số việc án hình sự về tham nhũng, kinh tế các cơ quan THADS phải thi hành 206 việc tương ứng với số tiền 9.587.799.000đ, đã thi hành xong 51 việc tương ứng với số tiền 1.124.667.000đ.  Tỷ lệ thi hành xong tăng 0,92% về việc, tăng 2,95% về tiền so với cùng kỳ năm 2021.
Tại Hội nghị đã triển khai, quán triệt những nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Báo cáo, đánh giá kết quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và các ý kiến trao đổi, các tham luận nhằm làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thọ đề nghị các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan THADS trong quản lý, điều hành; quyết liệt, tích cực có các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, trách nhiệm của Chấp hành viên và công chức THADS về tầm quan trọng của công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; xử lý kịp thời tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật; nắm bắt kịp thời thông tin về nhân thân và tài sản của người phải thi hành án; khẩn trương, tích cực xác minh, truy tìm tài sản; kịp thời áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế khi xác minh, truy tìm được tài sản; tăng cường kiểm tra, theo dõi, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ để đẩy nhanh tiến độ thi hành, chú trọng nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
Văn phòng Cục THADS tỉnh