Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự - Công an tỉnh - Tòa án nhân dân - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và sơ kết quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ - Trại giam Tân Lập

07/09/2022
Chiều ngày 06/9/2022, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp số 431/QCPH/VKS-TA-CA-CTHADS ngày 11/3/2014 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ - Công an tỉnh Phú Thọ - Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và sơ kết quy chế phối hợp số 789/QCLN/CTHADS-TGTL ngày 01/7/2021 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ - Trại giam Tân Lập trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Cùng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Chung – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Đỗ Ngọc Tuấn, Chánh án Toàn án nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Trung Phó giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đỗ Quang Huy – Phó Giám thị Trại giam Tân Lập.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự -Viện Kiểm sát nhân dân  - Tòa án nhân dân – Công an tỉnh và Lãnh đạo Trại giam Tân Lập cùng lãnh đạo các đơn vị, Phòng chuyên môn thuộc các cơ quan, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành, thị.
Hội nghị đã nghe đại diện Cục THADS tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tổng kết quy chế phối hợp số 431/QCPH/VKS-TA-CA-CTHADS ngày 11/3/2014 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ - Công an tỉnh Phú Thọ - Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ từ khi Quy chế được ban hành thông qua việc thực hiện Quy chế, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan được tăng cường, gắn kết, tuân thủ quy định của pháp luật, chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của mỗi cơ quan có liên quan. Việc thực hiện Quy chế trong những năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thành, thị; thông qua việc thực hiện Quy chế công tác tuyên truyền Pháp luật nói chung và Pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng đã được liên ngành Công an, Tòa án, Kiểm sát, Thi hành án dân sự chú trọng thực hiện.
Đối với cơ quan Tòa án, việc phối hợp hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án dân sự, cấp và chuyển giao bản án, quyết định đã được thực hiện kịp thời, đầy đủ;  Phối hợp trong giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định; trả lời kiến nghị; thụ lý và giải quyết yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật, căn cứ những nội dung sửa chữa, bổ sung, giải thích bản án, quyết định; trả lời kiến nghị của Tòa án các cơ quan Thi hành án trên địa bàn tỉnh kịp thời ban hành các quyết định về thi hành án dân sự theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
Đối với Cơ quan Công an, việc phối hợp trong công tác cưỡng chế thi hành án được thực hiện đảm bảo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BTP-BCA ngày 30 tháng 03 năm 2012 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an; công tác chuyển giao vật chứng trong các vụ án hình sự được cơ quan Công an chủ động phối hợp thực hiện chuyển giao cho các cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận đảm bảo đúng quy trình, chủng loại, số lượng theo quyết định chuyển giao vật chứng của Viện kiểm sát và bảo quản vật chứng an toàn, nguyên vẹn. Ngoài ra, Công an tỉnh cũng tích cực phối hợp với Cục THADS tỉnh trong việc kê biên, phong tỏa, thu giữ tài sản, vật chứng đảm bảo tỷ lệ thi hành án cao như vụ Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương hoặc phối hợp bảo quản, trông giữ, xử lý vật chứng một số vụ việc lớn, có tính chất phức tạp như: Trông giữ và xử lý 300 bánh hê rô in vụ án Vàng A Cáng, bàn giao 42.405 thanh nhôm định hình vụ án Công ty cổ phần Nhôm Việt Pháp đảm bảo an toàn, đúng quy định.
Đối với Cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, việc phối hợp trong công tác kiểm sát hoạt động thi hành án được Viện Kiểm sát nhân dân các cấp duy trì thực hiện thường xuyên, đảm bảo chặt chẽ, nhất là trong việc phân loại hồ sơ thi hành án có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành; công tác thu, chi tiền thi hành án và công tác bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản thi hành án luôn được cơ quan Kiểm sát thực hiện trực tiếp đối với các cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát còn tập trung kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự, giám sát việc tuân theo quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết việc thi hành án, nhất là đối với việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành án, kê biên tài sản để thi hành án; việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự; những vụ án lớn, phức tạp, khó thi hành cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành án dân sự để cùng thống nhất hướng giải quyết nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án, một số vụ việc điển hình như phối hợp thu tiền từ tài khoản nước ngoài của Phan Sào Nam, kê biên, cưỡng chế, xử lý tài sản các vụ việc khó khăn, phức tạp, có khiếu nại, tố cáo kéo dài.
Kể từ thời điểm năm 2014, sau khi quy chế phối hợp được ban hành, các cơ quan Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an; Tòa án nhân dân đã phối hợp tổ chức cưỡng chế thành công 697 vụ việc, trong đó có 186 vụ việc được cơ quan công an cử cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo vệ cưỡng chế đảm bảo an toàn về người và tài sản; thực hiện 142 cuộc kiểm sát trực tiếp với các cơ quan thi hành án dân sự; giải thích đính chính đối với 226 Bản án; chuyển giao 43.816 Bản án, quyết định; xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với 561 việc với số tiền trên 2,6 tỷ đồn;
Quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mỗi ngành qua thực tiễn, các cơ quan Thi hành án, Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác thi hành án dân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành như: Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 21/01/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc xử lý, kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 07/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Kế hoạch số 2739/KH-UBND ngày 02/7/2021 triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TU ngày 07/6/2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy; văn bản số 1391/UBND-NCKS ngày 05/4/2019 và văn bản số 5968/UBND-NCKS ngày 27/12/2021 về chỉ đạo công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 16/8/2021 về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Cũng tại Hội nghị này, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và Trại giam Tân Lập đã cùng nhau sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. Theo đó, sau một năm thực hiện phối hợp theo quy chế số 789/QCLN/THADS-TGTL ngày 01/7/2021 đã góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động chuyên môn của hai cơ quan, qua đó đã đạt được một số kết quả như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Trại giam Tân Lập thực hiện thông qua công tác quản lý, cảm hóa phạm nhân đã giúp các phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Tân Lập hiểu được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm về việc thi hành án dân sự, thực hiện trách nhiệm dân sự của mình theo Bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên; việc gửi, tống đạt các quyết định về thi hành án dân sự, trả tiền, tài sản, giấy tờ cho phạm nhân, thực hiện thông báo về người bị kết án phạt tù đến nơi chấp hành án, công tác thu tiền, chuyển tiền của phạm nhân là người phải thi hành án hoặc tiền thân nhân của họ tự nguyện nộp tại trại giam… đã được Trại giam Tân Lập phối hợp thực hiện đầy đủ, kịp thời. Qua một năm thực hiện Quy chế Trại giam Tân Lập đã phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thực hiện tống đạt 129 quyết định, văn bản về thi hành án dân sự cho phạm nhân; thu và chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự trên 173 triệu đồng của 129 phạm nhân; trả tiền, giấy tờ cho 32 phạm nhân là người được thi hành án; thực hiện việc lập văn bản ủy quyền cho thân nhân nhận lại tài sản, giấy tờ tại cơ quan thi hành án dân sự đối với 83 phạm nhân và tạo điều kiện thuận lợi cho Chấp hành viên của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đến Trại giam làm việc trực tiếp với các đương sự là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.
Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan tham dự Hội nghị đã phát biểu đánh giá về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chỉ rõ nguyên nhân và nêu những kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện các Quy chế phối hợp; đồng thời đề cập, xác định các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian tới.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và giao cho Văn phòng Cục Thi hành án dân sự bổ sung hoàn thiện báo cáo và ghi nhận những kết quả trong công tác phối hợp giữa các cơ quan trong những năm qua. Để góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, nhiệm vụ chính trị của Ngành Thi hành án dân sự, đồng chí đề nghị:
Đối với các cơ quan THADS: Tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp có liên quan nhiều hơn nữa. Đặc biệt là các cơ quan trong Khối Nội chính như Công an, Tòa án, Viện kiểm sát và các cấp chính quyền trong quá trình giải quyết việc THADS tại địa phương. Thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động THADS giữa Cục THADS với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ; Quy chế phối hợp giữa Cục THADS tỉnh với Trại giam Tân Lập.
Đối với Công an tỉnh: Căn cứ tính chất vụ việc để chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế phù hợp, đảm bảo tiến độ giải quyết vu việc và quyền lợi cho bên được thi hành án tránh việc khiếu nại, tố cáo. Chủ động nắm chắc tình hình có liên quan đến hoạt động hỗ trợ cưỡng chế để xây dựng kế hoạch và lập phương án bảo đảm giữ trật tự, an toàn cho việc cưỡng chế thi hành án dân sự và theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 về việc quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong Thi hành án dân sự.
Đối với Toà án nhân dân tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp trong quá trình xét xử cần tuyên rõ, chính xác đối với các vụ việc giải quyết vay nợ có thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, tài sản có đăng ký giao dịch bảo đảm; kịp thời chỉ đạo thụ lý và giải quyết những việc khởi kiện về tài sản có liên quan đến THADS.
Đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sát về hoạt động Thi hành án dân sự trên địa bàn nhất là trong kiểm sát trình tự thủ tục giải quyết thi hành án của các Chấp hành viên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động Thi hành án dân sự; kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục tổ chức cưỡng chế kê biên xử lý tài sản, thẩm định giá và bán đấu giá tài sản kê biên nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và công dân góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Đối với Trại giam Tân Lập: Tăng cường phối hợp với các cơ quan THADS trong tỉnh về công tác THADS đối với đương sự là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam; thực hiện đúng trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ có giá hoặc giấy tờ khác của phạm nhân là người phải thi hành án hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Trại giam để thi hành phần trách nhiệm dân sự cho người phải thi hành án phạt tù tại Trại giam.
Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữu các cơ quan trong công tác thi hành án dân sự trong trong thời gian tới, đại diện Lãnh đạo Cục THADS, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh đã thực hiện ký kết quy chế phối hợp mới trên cơ sở sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.
Đào Mạnh Sơn – Cục THADS tỉnh