Cục THADS Vĩnh Phúc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho lãnh đạo bằng sản phẩm

05/01/2023
Ngày 05/01/2023 Cục THADS Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS Quý I và Ký giao ước thi đua, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho lãnh đạo bằng sản phẩm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Cục trưởng chủ trì hội nghị; cùng tham dự có các đồng chí Đào Xuân Hà, Phùng Huy Thuận – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh; Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện.
 

Ngay từ Quí I năm công tác, Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định giải pháp phải chủ động trong tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường sự  lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS; đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phù hợp với thực tiễn, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với người đứng đầu, tập trung quản lý, điều hành; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, bảo đảm tiến độ, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao; lan tỏa, nhân rộng các phong trào thi đua, tạo nguồn năng lượng tích cực, hiệu quả của mô hình dân vận trong THADS…
 
 Nhờ đó, Quí I năm 2023 tuy có số lượng việc phải thi hành lớn nhưng các cơ quan THADS tỉnh đã thi hành xong gần 1 nghìn 7 trăm việc với hơn 62 tỷ đồng đạt 57% về việc và 15% về tiền. Các mặt công tác khác được cơ quan THADS các cấp giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật…
 
Giao chỉ tiêu bằng sản phẩm
 
Đây là nội dung chưa có trong tiền lệ của hệ thống THADS, tuy nhiên căn cứ Quyết định của Tỉnh Ủy, Cục đã sáng tạo, chủ động triển khai, áp dụng từ năm 2022 đã đem lại nhiều chuyển biến rất tích cực. Việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ bằng sản phẩm giúp các cá nhân được giao nhiệm vụ bằng sản phẩm cái đích đạt được, từ đó giúp Lãnh đạo Cục đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc của cấp dưới, từ đó làm căn cứ cơ sở chấm điểm, xếp loại, đánh giá cán bộ, công chức cuối năm đảm bảo toàn diện, chính xác, khách quan hơn.
 
Năm 2023, thực hiện tốt việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm đối với người đứng đầu là các Phó cục trưởng phụ trách các lĩnh vực và đơn vị được phân công. Đây là nội dung mới đươc thống nhất trong Cấp ủy và tập thể Lãnh đạo Cục đảm bảo sát, đúng, phù hợp với thực tiễn. Mở rộng đối tượng giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm đối với 15 đồng chí thuộc 03 nhóm, gồm: 02 đồng chí Phó cục trưởng, 04 đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, 09 Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.
 
 

Ký giao ước thi đua
 
Tại Hội nghị, cũng tổ chức lễ ký giao ước thi đua năm 2023, với chủ đề: “Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao”.
 
Tại Hội nghị, Lãnh đạo 13 đơn vị thuộc Cục THADS tỉnh gồm Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi Cục THADS các huyện đã cùng hưởng ứng và ký giao ước thi đua năm 2023.
 
Việc giao ước thực hiện các phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự đoàn kết giữa các tập thể, cá nhân trong các đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2022.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Cục trưởng nhấn mạnh các đơn vị cần chủ động đối với mọi tình huống, nhất là những khó khăn, thách thức mới phát sinh, tuyệt đối không lơ là, thỏa mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được; đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, quyết tâm chính trị cao, có nhiều giải pháp để triển khai có hiệu quả, bền vững những chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; đưa ra kế hoạch tự kiểm tra, phát hiện lỗi và có biện pháp khắc phục ngay.
 
Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, sự chủ động, trách nhiệm cao của lãnh đạo Cục THADS tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức Cục THADS tỉnh, tin rằng công tác THADS trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 với niềm tin, khí thế, động lực mới sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa bằng hành động và sản phẩm cụ thể, phấn đấu hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS giao.
Đỗ Hùng – Cục THADS Vĩnh Phúc