Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giao ban công tác 3 tháng đầu năm 2023

07/02/2023
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CTHADS ngày 13/01/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang; để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2023 và đề ra các giải pháp trong công tác tiếp theo năm 2023, sáng ngày 03/02/2023, tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 3 tháng đầu năm 2023. Đây là một điểm mới trong việc tổ chức Hội nghị nhằm tạo sự gắn kết công chức, người lao động trong các cơ quan THADS tỉnh để cùng nhau đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, công chức thống kê, kế toán thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Tại hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng thông qua báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 3 tháng đầu năm 2023. Theo báo cáo, những tháng đầu năm công tác 2023, công chức và người lao động toàn ngành đã chủ động bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực Thi hành án dân sự năm 2023, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện. Trong đó, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự tập trung triển khai ngay việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, từ những ngày đầu của năm công tác; kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm 2023 tương đối cao, tỷ lệ giải quyết thi hành án toàn tỉnh đạt 58,33% về việc và 23,81% về tiền trong tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành án (tăng 3,35% về việc và tăng 5,19% về tiền so với cùng kỳ năm 2022). Công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong thi hành án được tăng cường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tiếp tục được đẩy mạnh; các mặt công tác khác được duy trì theo đúng kế hoạch.

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Kim Sơn, Trưởng phòng Kiểm tra và Giải quyết KN,TC triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 của Tổng cục THADS và của Cục Thi hành án dân sự; đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng triển khai Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028; Quyết định số 07/QĐ-BTP ngày 04/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động thực hiện QĐ số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng CP phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.
 

Hội nghị được nghe lãnh đạo các Phòng chuyên môn, lãnh đạo các Chi cục THADS cùng nhau thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các mặt công tác, đề xuất các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023; công bố các quyết định khen thưởng thành tích năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đồng thời thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng và đồng chí Phan Thị Mai Thảo, Phó Cục trưởng đã trao Giấy chứng nhận, Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 (05 tập thể lao động xuất sắc: Cục THADS, Phòng TCCB, Phòng NV&TCTHA, Chi cục THADS huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 02 tập thể Văn phòng Cục THAHS, Chi cục THADS huyện Hàm Yên,  05 cá nhân: đ/c Trương Thành Thuỷ, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hàm Yên, đ/c Trịnh Thị Nam, Phó trưởng phòng TCCB, đ/c Hà Duy Hiển, Phó chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang, đ/c Dương Minh Khánh, Phó chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Na Hang, đ/c Nguyễn Hoàng Minh, Phó chánh Văn phòng Cục THADS). Hội nghị cũng được nghe thông báo Quyết định tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp đối với đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tuyên Quang.
 
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng đã phát biểu ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động sáng tạo của Lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ Chấp hành viên và công chức thực hiện công tác Thi hành án dân sự trong toàn ngành trong 3 tháng đầu năm như: Các đơn vị đã hoàn thành tổng kết công tác năm 2022, đánh giá, phân loại và xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân năm 2022; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2023; bám sát, triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Vì vậy mặc dù chỉ tiêu năm 2023 Tổng cục giao cao hơn năm 2022 (việc 84% - cao hơn 1,5%; tiền 48,5% - cao hơn 6,4%), song kết quả thi hành xong về việc và về tiền đều đảm bảo tiến độ (về việc đạt 69%, về tiền đạt 49% chỉ tiêu giao năm 2023 và đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 cả về tỷ lệ cũng như số tuyệt đối). Nội bộ các đơn vị đoàn kết, thống nhất; các chế độ chính sách, quyền lợi của công chức, người lao động được thực hiện kịp thời, đúng quy định, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Số việc, tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều; việc thi hành án đối với các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng còn chậm...

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Cục trưởng đề nghị các cơ quan THADS toàn tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án, thực hiện và chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao; đồng thời phải tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục quy định trong quá trình tổ chức thi hành án, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót, vi phạm, không để phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước trong THADS. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tiếp tục bám sát kế hoạch công tác; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục đã ban hành, nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
Văn phòng Cục THADS tỉnh Tuyên Quang