Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS 04 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác 08 tháng cuối năm 2023

14/02/2023
Chiều ngày 09/02/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác THADS 04 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác 08 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phạm Văn Dũng, Cục trưởng Cục THADS Thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố và các đồng chí được khen thưởng thành tích cao trong năm 2022, các đồng chí được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”.
 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Chánh Văn phòng Cục báo cáo tóm tắt kết quả công tác THADS 04 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác 08 tháng cuối năm 2023. Theo đó, trong 04 tháng đầu năm 2023, Cục THADS thành phố Hà Nội và các đơn vị trực thuộc đã chủ động xây dựng Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, Kế hoạch công tác năm để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo Cục THADS thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, 30 Chi cục THADS quận, huyện, thị xã và Chấp hành viên tập trung rà soát phân loại và tổ chức thi hành án ngay từ đầu năm công tác, các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn, các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng được tập trung chỉ đạo, kết quả trong 04 tháng đầu năm toàn thành phố thụ lý mới 13.946 việc, tương đương với số tiền 12.220.641.855 đồng; đã thi hành xong 7.471 việc, tương đương với số tiền 2.979.980.849 đồng; chuyển kỳ sau tiếp tục thi hành là 26.494 việc, tương đương với số tiền 49.694.737.960 đồng; đạt tỷ lệ 33,65 % về việc và 10,09 % về tiền. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thi hành án ngày càng được triển khai bài bản, có hiệu quả, các mặt công tác khác được duy trì thực hiện có hiệu quả.
 
Hội nghị cũng đã được nghe lãnh đạo các Chi cục THADS thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các mặt công tác, đề xuất các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023. Tại Hội nghị cũng đã công bố các quyết định khen thưởng của Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022; Quyết định tặng kỷ niệm chương của Bộ Tư pháp cho các cá nhân có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành tư pháp. Cũng tại Hội nghị này, các phòng, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2023 với quyết tâm cao để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023.
 
 

Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Dũng, Cục trưởng Cục THADS Thành phố Hà Nội yêu cầu các phòng, đơn vị bám sát Quyết định giao chỉ tiêu năm 2023, Kế hoạch công tác năm 2023 để tham mưu tổ chức thực hiện công tác thi hành án đạt hiệu quả, chất lượng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính cho Chấp hành viên, công chức, người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nêu cao tính gương mẫu, đi đầu, tinh thần trách nhiệm của người thủ trưởng đơn vị; thực hiện rà soát án tồn, phân loại án có điều kiện đang thi hành tồn trên 01 năm chưa thi hành xong, đánh giá nguyên nhân tồn tại và đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện; lập danh sách các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản báo cáo Cục trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo THADS quận, huyện, thị xã cho ý kiến giải quyết. Tham mưu làm tốt hơn nữa vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo THADS; chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo THADS cấp huyện trong việc tổ chức thi hành án trên địa bàn; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, các giải pháp tổ chức thi hành án, trong đó chú ý những vụ án lớn, phức tạp, những vụ án liên quan đến tín dụng ngân hàng, những địa bàn, đơn vị có lượng án phải thi hành lớn; tập trung chỉ đạo sát sao, có các biện pháp cụ thể giải quyết phù hợp để công tác thi hành án đạt kết quả cao. Kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm, thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành án; nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động THADS; thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra kết hợp với việc tăng cường kiểm tra đột xuất, thông báo kết quả kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa những vi phạm, sai sót trên toàn địa bàn.
Lý Hà