Hải Dương: Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023

27/02/2023
Chiều ngày 24/02/2023, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023. Tới dự Hội nghị có các đồng chí Triệu Thế Hùng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Hùng- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh là đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành: Công an tỉnh, Mặt trân Tổ quốc tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Tài chính; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Trưởng ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố, thị xã; các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, Chấp hành viên, Thẩm tra viên thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.
 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cho thấy:  Với vai trò là tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định của Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh thường xuyên chỉ đạo các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan THADS trong việc đôn đốc, giải quyết thi hành án nói chung và phối hợp tháo gỡ những vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp, đặc biệt là những vụ việc phải huy động lực lượng liên ngành để tổ chức cưỡng chế thi hành án, những vụ việc liên quan đến tài sản, quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh yêu cầu Cục THADS tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, nhất là các ngành trong Khối Nội chính, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã trong công tác THADS. Hoạt động của cơ quan Thường trực: Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, Cục trưởng, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Trong năm 2022, Cục THADS tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp có hiệu quả với cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và đối với từng cơ quan, Cục THADS tỉnh cũng tăng cường phối hợp theo Quy chế, Nghị quyết liên Ngành để thực hiện các nhiệm vụ. Công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các ngành thành viên: Phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết 4 Ngành, trong đó: đã chủ động phối hợp với VKSND tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết giữa hai Ngành; phối hợp với Công an tỉnh tháo gỡ một số khó khăn liên quan đến việc bảo vệ cưỡng chế thi hành án cũng như nắm bắt thông tin của người phải thi hành án là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Phối hợp với TAND tỉnh rà soát án tuyên không rõ, khó thi hành, rà soát các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả; Phối hợp với Sở Tài chính trong việc xử lý tài sản, vật chứng do Tòa án tuyên hủy, tịch thu sung công quỹ Nhà nước; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự được ban hành năm 2019, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THADS liên quan đến đất đai; Phối hợp với Trại giam Hoàng Tiến tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Quy chế phối hợp của hai đơn vị trong công tác THADS, nhất là việc thông tin nơi chấp hành án của người phải thi hành án, thực hiện thu các khoản nộp ngân sách nhà nước, bồi thường, trả lại tiền, tài sản của phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam;  Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xây dựng báo cáo trình HĐND tỉnh, thông tin trao đổi kịp thời cho cơ quan THADS việc đương sự xin cấp lý lịch tư pháp và yêu cầu họ đến cơ quan THADS thi hành nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của Tòa án; thông báo kết quả thi hành án phí và các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của người phải thi hành án, thông báo việc kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Sở Tư pháp được biết, thực hiện cơ bản đầy đủ, kịp thời việc gửi các quyết định về thi hành án cho Sở Tư pháp theo đúng quy định; phối hợp có hiệu quả với Công an tỉnh trong công tác THADS, nhất là trong việc cung cấp thông tin về nơi chấp hành hình phạt tù của người phải thi hành án là phạm nhân và đặc biệt là phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án, cơ quan Công an đã phối hợp bảo vệ thành công các cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng, các trường hợp cưỡng chế đều được tổ chức thành công theo đúng kế hoạch, an toàn và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân.

Kết quả thi hành án dân sự về việc, về tiền năm 2022: đã thi hành xong: 6.542 việc = 250.831.037.000 đồng, (về việc tăng 175 việc, bằng 2,74% so với năm 2021; đạt tỷ lệ 84,26%, vượt 1,76% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao; về tiền tăng 42.895.439.000 đồng; đạt tỷ lệ: 17,31%.

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong hoạt động đó là: Hoạt động của Ban Chỉ đạo chủ yếu thông qua hoạt động của Trưởng Ban, cơ quan Thường trực và một số ngành thành viên, chưa tổ chức các cuộc giao ban định kỳ hàng quý để đánh giá kết quả hoạt động và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thới gian tới.
 
Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu tham luận đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS, các thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố, thị xã, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp, chỉ đạo hoạt động THADS trên từng địa bàn.
 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh yêu cầu cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo chỉ đạo Chi cục THADS cấp huyện kịp thời chủ động tham mưu, đề xuất với UBND cấp huyện kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, các thành viên Ban chỉ đạo cần tăng cường phối hợp hơn nữa trong hoạt động của Ban Chỉ đạo, chỉ đạo ngành dọc cấp dưới phối hợp với Chi cục THADS cấp huyện, duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo theo đúng Quy chế, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan THADS trong tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của năm 2023 và những năm tiếp theo. Cũng tại hội nghị, đã phổ biến quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 04/01/2023 cuả Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023.
 
Nhân dịp này, các đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Văn Quang, Viện trưởng VKS nhân dân tỉnh và Chu Văn Tập nguyên Phó  Viện trưởng VKS nhân dân tỉnh được trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp.                    
                                                                                                                      Văn phòng Cục THADS tỉnh