Viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp kiểm sát công tác Thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương

07/04/2023
Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-VKSTC về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự và Kế hoạch số 45/KH-VKSTC ngày 16/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương. Sáng ngày 05/4/2023, Đoàn trực tiếp kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương

Dự Hội nghị có Đồng chí Tạ Thị Hồng Hoa - Phó Vụ trưởng vụ 11 Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Trưởng đoàn trực tiếp kiểm sát (TTKS); đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Cục Trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Đoàn Đình Chiến - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Lại Hữu Đồng - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh cùng các đồng chí thành viên Đoàn TTKS; Trưởng các phòng chuyên môn, Kế toán, Thủ quỹ thuộc Cục THADS tỉnh và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã.
Tại buổi công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát, đồng chí Tạ Thị Hồng Hoa đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát. Theo đó, Đoàn TTKS tiến hành kiểm sát công tác THADS tại Cục THADS tỉnh và 4 Chi cục THADS cấp huyện, gồm: Thành phố Hải Dương, Chí Linh; thị xã Kinh Môn và huyện Tứ Kỳ, thời gian kiểm sát 18 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/3/2023 và đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm sát hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Sau khi nghe công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Cục trưởng đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung, những thuận lợi, khó khăn của công tác THADS tỉnh Hải Dương nói riêng, tiếp đến đồng chí Lại Hữu Đồng - Phó Cục trưởng báo cáo kết quả công tác THADS từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/3/2023 theo yêu cầu của Đoàn TTKS.
 

 Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác THADS, các đồng chí Thành viên Đoàn TTKS đã đề nghị Cục THADS tỉnh làm rõ một số nội dung trong Báo cáo, đồng chí Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn đã yêu cầu các đơn vị thuộc Cục cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài liệu để phục vụ cho Đoàn TTKS làm việc theo kế hoạch. Tiếp đến đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương đã phát biểu thông tin thêm về mối quan hệ công tác của Cục THADS tỉnh và VKSND tỉnh về công tác THADS và công tác kiểm sát THADS, trong đó hàng năm đều xây dựng Nghị quyết phối hợp 2 Ngành, Quy chế phối hợp 4 Ngành, đồng thời đề nghị Đoàn TTKS quan tâm tạo điều kiện để hai Ngành Cục THADS và VKSND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay sau đó, Đoàn TTKS đã thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra./.
 
                             Nguyễn Thị Hân - Phòng Kiểm tra, giải quyết KN,TC