Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận của Đảng

31/05/2023


Chiều 29/5/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2023 – 2026.
Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Lãnh đạo Cục, các đồng chí trong Ban cán sự Đảng TAND tỉnh và VKSND tỉnh. Tham dự có đồng chí Hồ An Phong – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo THADS tỉnh và lãnh đạo các phòng, ban của các cơ quan ký kết phối hợp.
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Mai Công Danh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo, phối hợp của Lãnh đạo TAND, VKSND tỉnh; việc ký kết chương trình phối hợp cho thấy sự quan tâm, vào cuộc của Cấp ủy, chính quyền đối với công tác THADS và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Việc ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2023 – 2026 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan tư pháp và Cục THADS, tạo sự chuyển biên tích cực về nhận thức, trách nhiệm của Đảng viên, cán bộ, công chức về công tác dân vận; Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tư pháp và THADS trong việc bảo vệ quyền lợi của nhà nước, tập thể và của cá nhân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Theo chương trình đã ký kết, các cơ quan phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả trong công tác dân vận đúng quy định của pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ và chức trách được giao của từng cơ quan – Theo đó, các cơ quan THADS tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định của Tòa án; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về hành chính đạt kết quả; tăng cường công tác giáo dục, thuyết phục, hòa giải trong quá trình tổ chức THA. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy và 03 cơ quan sẽ phối hợp thực hiện các nội dung trọng tâm, từ công tác nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác dân vận; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân; cải cách tư pháp gắn với cải cách hành chính; Đồng chí Cục trưởng tin trưởng thông qua chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2023-2026 sẽ góp phần nâng cao kết quả thi hành án dân sự và thi hành án hành chính trong thời gian tới.
Mai Cường – VP Cục