UBND tỉnh Đồng Tháp và Cục THADS tỉnh Đồng Tháp tham dự Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023 tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

27/12/2023
Chiều ngày 25/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác tư pháp giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác năm 2024, định hướng nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 64 điểm cầu. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo.Từ điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa có tham luận về phát huy vai trò Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, năm 2023, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực; tỷ lệ về việc thi hành đạt trên 85% vượt 2,36%, về tiền đạt hơn 53%, vượt 6,28% so với chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị, Bộ Tư pháp sớm trình Chính phủ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự để phù hợp với các luật có liên quan; xem xét cơ chế cho địa phương chủ động trong việc thi tuyển công chức của ngành thi hành án dân sự để kịp thời bố trí nhân sự trong công tác ngành; quan tâm hỗ trợ địa phương xây dựng kho vật chứng v.v..
 

Đánh giá cao kết quả ngành Tư pháp đạt được trong năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu trong thời gian tới, Bộ, ngành Tư pháp cần tiếp tục nỗ lực, tập trung, ưu tiên tối đa cho việc xây dựng hoàn thiện thể chế đảm bảo kịp thời và có chất lượng; đề xuất, tham mưu sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp tích cực với các bộ, ngành chức năng để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống v.v..