Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2023

27/12/2023


 (ảnh toàn thể Hội nghị)
 
Thực hiện Kế hoạch số 1232/KH-BCĐTHADS ngày 28/8/2023 của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An về tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính năm 2023, sáng ngày 27/12/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.Tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, thẩm tra viên, Thư ký, Kế toán, Thủ kho; tại điểm cầu cấp huyện, thành phố, thị xã có sự tham gia của Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký, Chuyên viên, Kế toán, Thủ kho của đơn vị.
(ảnh đồng chí Cục trưởng phát biểu)
         
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng khẳng định việc tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thi hành án dân sự, hành chính cho đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, vì vậy tại Cục THADS tỉnh Nghệ An những năm qua, đây là hoạt động được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm kịp thời cập nhật các kiến thức mới, tiếp tục tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức trong toàn ngành, là diễn đàn để trao đổi, thông tin, quán triệt, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các vụ việc  phức tạp góp phần bảo đảm chấp hành đúng pháp luật, hạn chế sai sót trong THADS. Qua đây cũng nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác THADS.
Sau khai mạc, đồng chí Cục trưởng trực tiếp quán triệt 02 chuyên đề về triển khai Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và chuyên đề những vi phạm thường gặp trong công tác THADS để tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ, công chức trong toàn Ngành THADS tỉnh Nghệ An trong phòng ngừa, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
(ảnh các báo cáo viên quán triệt)

Hội nghị tập huấn theo kế hoạch sẽ diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 27-29/12/2023) với 06 chuyên đề còn lại gồm: (1) Quán triệt nội dung Thông tư số 04/2023/TT-BTP về hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS;(2) Những lưu ý về cưỡng chế, kê biên Quyền sử dụng đất, cưỡng chế chuyển giao QSD đất và những khó khăn, vướng mắc trong Thi hành án; (3) Một số vấn đề cần lưu ý về phân loại đơn và giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan THADS cấp huyện; (4) Một số vấn đề cần lưu ý về thụ lý tố cáo và giải quyết tố cáo trong THADS thuộc thẩm quyền của Chi cục THADS cấp huyện; (5)  Một số lưu ý về xây dựng hồ sơ thanh, quyết toán ngân sách nhà nước đối với các cơ quan THADS; (6) Một số lưu ý trong quản lý và thực hiện công tác tài chính, tài sản trong kế toán nghiệp vụ THADS. Báo cáo viên quán triệt chuyên đề là Lãnh đạo các phòng chuyên môn liên quan đến nội dung chuyên đề. 
Tập huấn nghiệp vụ công tác THADS, thi hành án hành chính là một nội dung quan trọng trong Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo THADS tỉnh Nghệ An hàng năm, qua đó đã góp phần nâng cao kết quả công tác THADS, hành chính của các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An trong những năm qua. Ngành THADS tỉnh Nghệ An 5 năm liền (2019 -2023) hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Kỷ luật, kỷ cương đảm bảo, không có tập thể, cá nhân vi phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.
                                                               Phan Thị Nhung
                                           Văn phòng Cục THADS tỉnh Nghệ An