Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

11/04/2024


Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, ngày 09/4/2024,  Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024. Chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội có đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội. Về phía Tổng cục THADS có đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS cùng các đồng chí Lãnh đạo các Vụ nghiệp vụ của Tổng cục THADS dự Hội nghị.
 

Theo Báo cáo sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác thi hành án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, nhất là những vụ việc có liên quan đến tổ chức tín dụng; những vụ việc tồn đọng kéo dài; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo THADS thành phố đã ban hành nhiều văn bản về công tác nội chính, trong đó có nội dung chỉ đạo các ngành, cơ quan liên quan phối hợp trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định; chỉ đạo cơ quan THADS tổ chức thi hành dứt điểm các Bản án, Quyết định của Tòa án theo đúng pháp luật; chỉ đạo có hiệu quả việc phối hợp giữa cơ quan THADS với cơ quan liên quan trong giải quyết các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp, vướng mắc; chỉ đạo Ban chỉ đạo THADS các quận, huyện, thị xã trong công tác thi hành án.
Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo THADS cũng đã cho ý kiến phối hợp vào một số vụ việc cụ thể do Cục THADS thành phố Hà Nội, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo THADS xin ý kiến. Đặc biệt, Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục THADS chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án tại Cục và Chi cục THADS, đặc biệt đồng chí cũng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong việc tổ chức thi hành án nói chung và vụ Tân Hoàng Minh nói riêng.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội đã ghi nhận sự cố gắng và những kết quả đã đạt được trong công tác thi hành án dân sự của Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội nói chung và cơ quan THADS thành phố Hà Nội nói riêng trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh và yêu cầu trong thời gian tới các thành viên Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội phải tăng cường công tác phối hợp với Cục THADS thành phố Hà Nội để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh; đảm bảo công tác phối hợp đạt hiệu quả theo yêu cầu, góp phần đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời giao Cục THADS thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát thành viên Ban Chỉ đạo THADS toàn thành phố Hà Nội để bổ sung về nhân sự có thay đổi; tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo THADS. Đồng thời thường xuyên tham mưu cho Tổng cục THADS, UBND thành phố Hà Nội nhiều giải pháp tổng thể để thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.
                                                                                       Tin, Ảnh: Lý Hà