Chú trọng bảo đảm thống nhất diện tích đất khi kê biên và giao tài sản cho người trúng đấu giá

08/03/2018
Công tác xác minh điều kiện thi hành án, trong đó xác minh tài sản là quyền sử dụng đất cần được Chấp hành viên các cơ quan thi hành án dân sự chú trọng để đảm bảo khi bán đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thống nhất. Thực tiễn thi hành án dân sự cho thấy có trường hợp không chú trọng việc xác minh thông tin về thay đổi địa giới hành chính dẫn đến khi kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không đúng với thực tế biến động đất đai vì vậy đương sự khiếu nại về thi hành án dân sự.


Một ví dụ nêu ra từ thực tiễn cho thấy một phần sai sót từ Chấp hành viên nhưng cũng có sai sót một phần từ phía các cơ quan liên quan nhưng vẫn phải xác định trách nhiệm của Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự, đó là vụ việc sau đây:
Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 13/2015/KDTMPT ngày 17/8/2015 của TAND tỉnh V quyết định: Buộc vợ chồng chị Nguyễn Thị H và anh Đào Huy H phải trả cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số tiền còn nợ tính đến ngày 05/3/2015 tổng cộng là 9.307.010.000 đồng. Trong trường hợp vợ chồng chị Nguyễn Thị H, anh Đào Huy H không trả được số nợ gốc và lãi cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, thì Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền xử lý các tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp số 11.26.0613B/HĐTC ngày 29/8/2011 để thu hồi nợ, cụ thể: Một nhà điều hành và toàn bộ các công trình khác được xây dụng trên 1.968,1 m2 đất của Công ty TNHH MH ở cụm công nghiệp xã H, huyện T, tỉnh V. Theo đơn yêu cầu của Ngân hàng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Y ra Quyết định thi hành án số 323/QĐ-CTHADS ngày 11/3/2016 và tiến hành các thủ tục thi hành án theo luật định. Do vụ việc có tính chất phức tạp, ngày 04/4/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh V rút hồ sơ thi hành án trên để thi hành. Quá trình thi hành án, do người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án Ngày 14/4/2016, Chấp hành viên ban hành Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 19/QĐ-CTHADS.
Ngày 21/4/2016, Chấp hành viên tổ chức kê biên tài sản của Công ty TNHH MH, Biên bản ghi tài sản kê biên 2gồm: 01 nhà điều hành hai tầng điện tích 620 m2; 01 nhà xưởng diện tích 75,6 m2; 01 nhà vệ sinh; hệ thống cổng ra vào của Công ty, hệ thống tường rào bằng sắt gắn trên tường xây gạch bao quanh mặt trước (giáp đường quốc lộ) và chiều dài giáp bến xe buýt; sân bê tông và toàn bộ cây cối trên diện tích 1.968,1m2 thuộc 02 thửa đất: Thửa số 17, tờ bản đồ số 23 tại xã H, huyện T, tỉnh V có diện tích 1.530,1 m2 và thửa số 492, tờ bản đồ số 03 tại xã Đồng Văn, huyện Y, tỉnh V có diện tích 438 m2 đất Nhà nước cho thuê, trả tiền hàng năm, thời hạn thuê đến ngày 31/12/2058, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh V cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 474712 ngày 29/01/2011 cấp cho Công ty Đồ gỗ nội thất (tên cũ) nay đã đổi thành Công ty TNHH MH (ông H ký xác nhận vào Biên bản kê biên). Tài sản kê biên được thẩm định với giá 5.005.699.000 đồng. Sau 02 lần bán đấu giá không thành và giảm giá tài sản còn 4.060.000.000 đồng. Ngày 15/9/2016, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh V đã bán đấu giá thành, người mua được tài sản là Công ty TNHH NV với giá 4.060.000.000 đồng. Ngày 22/9/2016, Công ty TNHH NV đã nộp đủ tiền vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh V. Ngày 12/4/2017, Chấp hành viên tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá là Công ty TNHH NV. Tài sản giao gồm: Một nhà điều hành; một phân nhà xưởng; nhà vệ sinh; sàn bê tông; tường rào sắt; hệ thống cổng ra vào và cây cối lâm lộc trên đất. Toàn bộ tài sản năm trên diện tích đất 1.968,1 m2 tại Cụm kinh tế-xã hội xã H, huyện T, V. Không đồng ý, ông Đào Huy H khiếu nại Chấp hành viên giao tài sản cho Công ty NV không đúng như Biên bản kê biên ngày 21/4/2016. Giải quyết khiếu nại của ông Hà, ngày 30/6/2016, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh V ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 06/QĐ-THADS không Chấp nhận khiếu nại của ông H. Không đồng ý, ông Hà khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 06/QĐ-CTHADS nêu trên của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh V.
Trong vụ việc này, ngày 21/4/2016, Chấp hành viên tổ chức kê biên tài sản của Công ty TNHH MH trên diện tích 1.968,1 m2 thuộc 02 thửa đất: Thửa số 17, tờ bản đồ số 23 tại xã H, huyện T, tỉnh V có diện tích 1.530,1m2 và thửa số 492, tờ bản đồ số 03 tại xã Đ, huyện Y, tỉnh V có diện tích 438 m2. Sau khi bán đấu giá thành, ngày 12/4/2017, Chấp hành viên đã tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá là Công ty TNHH NV nằm trên diện tích đất 1968,1 m2 tại Cụm kinh tế - xã hội xã H, huyện T, V.
Tuy nhiên, Công ty Đồ gỗ nội thất (Công ty MH) được UBND tỉnh V cho thuê đất trả tiền hàng năm theo Quyết định giao đất số 2238/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 và Biên bản giao đất tại thực địa ngày 08/9/2010 cho Công ty Đồ gỗ nội thất cũng như Hợp đồng thuê đất số 1736/HĐTĐ ngày 21/3/2011 của Công ty MH với Sở Tài nguyên và Môi trường thì toàn bộ diện tích 1.968,1 m2 đất mà Công ty MH thuê thuộc địa phận xã H, huyện T, V. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BC 474712 ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh V cấp cho Công ty TNHH MT Đồ gỗ nội thất có sai sót, cụ thể: Tổng diện tích 1.968,1 m2, gồm: Thửa số 17, tờ bản đồ số 23 tại xã H, huyện T, tỉnh V có diện tích 1.530,1 m2 và thửa số 492, tờ bản đồ số 03 tại xã Đ, huyện Y, tỉnh V có diện tích 438 m2. Do đó, ngày 22/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh V có Công văn số l913/STNMT-CCQLĐĐ xác nhận “trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp Giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Đồ gỗ nội thất đã sơ suất khi thực hiện Quyết định số 4772/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 và Quyết định 2238/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh V. Vì vậy, diện tích cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty ngày 29/11/2011 lại tách thành 02 thửa đất có địa chỉ trên địa bàn cả 02 xã H, huyện T (1.530,1 m2) và xã Đ, huyện Y (438 m2). Theo quy định, trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có sai thông tin về thửa đất thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Sở Tài nguyên và Môi trường phải đính chính sai sót (quy định tại điểm b khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013). Ngày 22/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 36/QĐ-STNMT đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 474712 ngày 29/01/2011 đã cấp cho Công ty Đồ gỗ nội thất (Công ty MH), nội dung: Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 23, diện tích 1.968,1 m2 tại xã H, huyện T, tỉnh V (không bao gồm diện tích tại xã Đ, huyện Y). Lý do đính chính là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng với Quyết định giao đất sô 2238/QĐUBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh V do sai sót trong quá trình cập nậất chỉnh lý và in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ Hợp đồng thế chấp của Công ty MH, Quyết định của Tòa án đều theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên Chấp hành viên lập Biên bản kê biên (ngày 21/4/2016) ghi không đúng hiện trạng thửa đất. Tuy nhiên, sai sót của Chấp hành viên không làm thay đổi bản chất vụ việc vì trong trường hợp này Chấp hành viên kê biên, bản đấu giá tài sản trên đất (tài sản thế chấp) và giao tài sản cho người trúng đấu giá theo hiện trạng thửa đất (dùng bản đồ, quyết định giao đất và biên bản giao đất) Việc Chấp hành viên giao tài sản bán đấu giá cho Công ty NV theo đúng Quyết định giao đất số 2238/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh V không ảnh hưởng đến quyên và lợi hợp pháp của ông Đào Huy H và Công ty MH. Tuy nhiên, Biên bản giao tài sản trên đất cho Công ty NV nằm trên diện tích đất 1.968,1 m2 tại Cụm kinh tế xã hội xã H, huyện T, V không đúng Biên bản ngày 21/4/2016 kê biên tài sản của Công ty TNHH MH trên diện tích 1.968,1 m2 thuộc 02 thửa đất: Thửa số 17, tờ bản đồ số 23 tại xã H, huyện T, tỉnh V có diện tích 1.530,1 m2 và thửa số 492, tờ 2 bản đồ số 03 tại xã Đ, huyện Y, tỉnh V có diện tích 438 m2. Như vậy, khiếu nại của ông Đào Huy H là có cơ sở. vì thế, Quyết định giải quyết khiếu nại của Cục Thi hành án dân sự tỉnh V bị hủy.
                                                          Lại Thu Trang