Công văn về việc triển khai thư điện tử cho các cơ quan THADS tỉnh, thành phố

07/11/2008
Ngày 6/11/2008, Bộ Tư pháp có Công văn số 3591/BTP-TTTH gửi Trưởng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai thư điện tử cho các cơ quan THADS tỉnh, thành phố.


Thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, Trung tâm Tin học - Bộ Tư pháp đã tiến hành cấp hộp thư điện tử, tài liệu hướng dẫn sử dụng cho 673 cơ quan Thi hành án dân sự và 779 cán bộ được phân công quản lý hộp thư của 59/63 cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố trên toàn quốc. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, từng bước sử dụng văn bản điện tử để thay thế văn bản giấy trong trao đổi thông tin, Lãnh đạo Bộ đã giao cho Trung tâm Tin học tiếp tục triển khai việc cung cấp hộp thư điện tử và hướng dẫn sử dụng cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương với mục tiêu đến hết năm 2008, toàn bộ chấp hành viên, cán bộ, công chức của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đều có hộp thư điện tử để gửi, nhận thông tin. Việc cấp hộp thư điện tử và hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, chấp hành viên của các cơ quan Thi hành án dân sự quận/huyện sẽ được triển khai trong Quý I/2009.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Tin học trong quá trình triển khai, thực hiện công việc, đồng thời để các cán bộ, công chức và chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự sớm có hộp thư điện tử phục vụ cho việc gửi, nhận thông tin. Bộ yêu cầu các đồng chí Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương lập danh sách các cán bộ, công chức, chấp hành viên (chưa được cấp hộp thư điện tử trong Giai đoạn I) của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh/ thành phố mình theo Mẫu đính kèm Công văn này và gửi về Trung tâm Tin học - Bộ Tư pháp trước ngày 20/11/2008.

Các thông tin cần giải đáp, đề nghị liên hệ: Bộ phận Quản trị mạng - Trung tâm Tin học Bộ Tư pháp.

Người liên hệ: đồng chí Tạ Thành Trung

Email: tathanhtrung@moj.gov.vn

Điện thoại: 04.37336091  -   Fax : 04. 37336090.

Tài liệu tham khảo ...

Công văn số 3591/BTP-TTTH
Mẫu đăng ký