Giấy triệu tập dự Đại hội công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

18/05/2020
V/v dự Đại hội công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025


Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-CĐBTP ngày 02/8/2019 của Công đoàn Bộ Tư pháp về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, hội nghị tổ công đoàn, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch số 02/KH-CĐCS ngày 28/2/2020 của Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, được sự nhất trí của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự và Công đoàn Bộ Tư pháp, Công đoàn cơ sở Tổng cục thông báo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội toàn thể Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:
1. Thời gian: ½ ngày, khai mạc 13h30, thứ Năm ngày 21/5/2020.
2.  Hình thức và địa điểm
- Hình thức: Đại hội được tổ chức bằng hình thức tập trung.
- Địa điểm: Hội trường Đa năng, tầng 4, nhà N6, trụ sở Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
3. Thành phần triệu tập
Toàn thể công đoàn viên cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự
4. Tổ chức thực hiện
- Tổ trưởng các Tổ Công đoàn trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng đơn vị thông báo đến toàn thể công chức, công đoàn viên tham dự Đại hội đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định.
- Văn phòng Công đoàn Tổng cục phối hợp với Văn phòng Tổng cục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ Đại hội.
Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy, Văn phòng Công đoàn Tổng cục, số điện thoại 0912.438.143.
Ghi chú: Các đại biểu dự Đại hội mặc trang phục lịch sự (công đoàn viên nam mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt; khuyến khích công đoàn viên nữ mặc áo dài)