Bộ Tư pháp ban hành chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021

25/12/2020
Để kịp thời triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021, ngày 23/12/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2021 (Quyết định số 2558/QĐ-BTP ngày 23/12/2020) với nhiều nội dung quan trọng, trong đó giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho Hệ thống THADS và định hướng một số giải pháp cơ bản để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Chương trình trọng tâm như:

(1) Triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, THAHC giai đoạn 2018-2021 và Nghị quyết chuyên đề của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về công tác THADS, theo dõi THAHC, trong đó:

- Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực.
- Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
- Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong trên 81,50% về việc và trên 40,10% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.
- Tiếp tục thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương theo dõi, đảm bảo tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt trên 60%. Nâng cao chất lượng thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước; các khoản thi hành án cho các tổ chức tín dụng ngân hàng, bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành cao hơn năm 2020.
- Cơ quan THADS thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định buộc THAHC của Tòa án.
- Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS nhất là các vi phạm về kê biên, thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án; giảm đến mức thấp nhất các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính và các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản. Tập trung giải quyết dứt điểm theo quy định các vụ việc bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính phát sinh trong hoạt động THADS.
- Trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, cơ quan THADS cấp dưới.
- Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

(2) Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế về THADS, THAHC cũng như pháp luật có liên quan, tổ chức tổng kết thi hành Luật THADS và các văn bản pháp luật có liên quan để làm cơ sở cho việc lập đề nghị xây dựng Dự án Luật THADS (sửa đổi).

(3) Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ công chức THADS trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân.

(4) Thực hiện tổng kiểm kê, rà soát vật chứng, tài sản tạm giữ trong toàn hệ thống THADS; nâng cao hiệu quả hướng dẫn thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS

(5) Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, góp phần rút ngắn thời gian thi hành án, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai việc khuyến khích thực hiện thu án phí vào ngân sách nhà nước không dùng tiền mặt trên toàn Hệ thống.

(6) Tập trung rà soát, xây dựng và triển khai các đề án, dự án đầu tư nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất cho các cơ quan THADS, nhất là trụ sở làm việc và kho vật chứng; quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản đúng pháp luật và hiệu quả. 

(7) Triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2021), tạo không khí thi đua sôi nổi, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng khắp các cơ quan, đơn vị, công chức, người lao động các cơ quan THADS. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm túc việc xếp hạng các cơ quan THADS.

Đồng thời, Chương trình trọng tâm cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị. Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai, hướng dẫn các Chi cục THADS trực thuộc xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021 tại đơn vị./.
File đính kèm