Dự Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

18/11/2020
Thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-BTP ngày 10/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) thông báo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Hội nghị như sau:
 


1. Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 8h00, thứ Sáu, ngày 27/11/2020.
2. Hình thức và địa điểm: Hội nghị được tổ chức bằng hình thức tập trung tại Hội trường nhà D (Tầng 2), Nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc hoặc 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
3. Thành phần triệu tập
3.1. Tổng cục Thi hành án dân sự
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Thẩm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Chuyên viên chính.
3.2. Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương
- Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập thể và cá nhân được khen thưởng cấp nhà nước (sẽ có thông báo cụ thể sau).
4. Chế độ thanh toán
Cơ quan cử đại biểu tham dự Hội nghị thanh toán tiền tàu, xe, ăn ở, phòng nghỉ, phụ cấp công tác phí theo chế độ quy định.
5. Tổ chức thực hiện
Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến các thành phần được triệu tập tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định.
Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Đặng Thị Lệ Duyên, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự, số điện thoại: 0989.787.924./.
Ghi chú:
- Các đơn vị có nhu cầu đặt trước phòng nghỉ liên hệ Nhà khách La Thành. Điện thoại Lễ tân Nhà D: 024.38325123.
- Các đại biểu dự Hội Nghị mặc trang phục Ngành (Thu - Đông).
- Các Cục THADS cử người liên hệ với Văn phòng Tổng cục (qua công chức phụ trách thi đua khu vực) để nhận danh hiệu thi đua và hình khen thưởng thuộc thẩm quyền Tổng Cục trưởng.