Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025: Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, thiết thực

22/05/2020
Ngày 21/5, Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sư đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp. Về phía Tổng cục Thi hành án dân sự, có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tổng cục; cùng đông đủ các đoàn viên Công đoàn cơ quan Tổng cục Thi hành án dân sự.

Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang hân hoan, long trọng tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; với nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp và của Tổng cục Thi hành án dân sự.
Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều biến động về nhân sự trong Ban Chấp hành, tuy nhiên với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở Tổng cục đã hoàn thành tốt trách nhiệm là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, viên chức, người lao động. Công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động, tổ chức công đoàn được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên được nâng lên rõ rệt; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng diễn ra sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt. Phong trào nữ công đã có nhiều khởi sắc, thiết thực và hiệu quả, góp phần vào thành tích chung của phong trào Công đoàn Tổng cục và Công đoàn Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, Công đoàn thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động. Thông qua hoạt động kiểm tra của các tổ công đoàn thấy rằng, đa số đoàn viên công đoàn an tâm công tác, cùng chia sẻ với những mục tiêu, khó khăn chung của Tổng cục.
Mặc dù đã có những nỗ lực trong công tác, nhưng hoạt động của Công đoàn Tổng cục vẫn còn một số hạn chế, cụ thể như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, kỷ cương hành chính trong công chức và người lao động chủ yếu vẫn phụ thuộc vào chính quyền nên nhận thức chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tác phong làm việc, nắm bắt kiến thức, kỹ năng làm việc của một bộ phận nhỏ công chức, người lao động vẫn còn hạn chế; công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thực sự sáng tạo về hình thức; phong trào thi đua chưa có sự chủ động của Ban chấp hành Công đoàn do đó chưa thật sự đi vào chiều sâu; hoạt động của Ủy ban kiểm tra chưa phát huy được hết vai trò của mình trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của công chức, viên chức và người lao động. Từ những đánh giá trên, Đại hội đã tập trung phân tích những nguyên nhân, đề ra các phương hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025.
Qua theo dõi và chỉ đạo công tác công đoàn nhiệm kỳ qua, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong hoạt động công đoàn của Tổng cục Thi hành án dân sự. Trong đó, nổi bật là sự phối hợp hiệu quả giữa Công đoàn Tổng cục với Lãnh đạo đơn vị để chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên. Các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện được quan tâm đẩy mạnh trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự. Đội ngũ công đoàn viên của Tổng cục có bản lĩnh chính trị vững vàng, chắc chắn về chuyên môn; tập thể có số lượng đoàn viên đông đảo nhưng tính đoàn kết, thống nhất cao. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, với việc đã có 02 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành được các cấp ủy đảng, Lãnh đạo Bộ, Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ cao hơn trong cơ quan Tổng cục và Bộ Tư pháp cho thấy, Ban chấp hành nói chung và cá nhân mỗi đồng chí đã được quan tâm, đánh giá cao. Đây là một điều rất đáng mừng và đáng được ghi nhận của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng cục nhiệm kỳ 2015-2020, cũng như đối với những người làm công tác công đoàn nói chung. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Biểu dương và ghi nhận những kết quả trên, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025 cần tiếp tục làm tốt việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành; bám sát các chương trình hành động của Đảng ủy; Lãnh đạo Tổng cục, từ đó cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của công đoàn.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng cục Nguyễn Văn Sơn cũng đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Công đoàn cơ sở và toàn thể công đoàn viên Tổng cục đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành cũng thắng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Bí thư mong muốn, hoạt động công đoàn tiếp tục đổi mới hiệu quả hơn, tổ chức công đoàn thực sự là “chỗ dựa”; là người đại diện cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đồng chí cũng gửi gắm đến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025, các tổ chức chính trị - xã hội trong Tổng cục và toàn thể công chức, viên chức, người lao động những đề nghị sâu sắc; đặc biệt, kêu gọi và đề nghị các công đoàn viên là lãnh đạo cấp Vụ, cần làm tốt việc nêu gương cho các công đoàn viên, đi đầu trong hoạt động chuyên môn và phong trào công đoàn, phát huy tích cực hơn nữa tự hào về truyền thống Tổng cục và phải có trách nhiệm xây dựng tập thể Tổng cục vững mạnh, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Đồng chí gửi lời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Công đoàn Bộ Tư pháp nói chung và cá nhân đồng chí Chủ tịch Khương Thị Thanh Huyền đối với hoạt động của Công đoàn Tổng cục trong những năm qua. Mong rằng, trong thời gian tới, hoạt động Công đoàn Tổng cục tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của các đồng chí.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí: Đ/c Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng;  Đ/c Hoàng Văn Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục; Đ/c Văn Thị Tâm Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đ/c Trần Thị Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1; Đ/c Nguyễn Thị Kim Quy, Vụ Nghiệp vụ 3; Đ/c Đinh Thị Việt Hà, Vụ Tổ chức cán bộ và Đ/c Nguyễn Đại Dương, Trung tâm TK, QLDL & UDCNTT. Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp gồm 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
Nguyễn Thị Kim Quy, Văn phòng Công đoàn