Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

26/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 31/3/2022 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 trong Đảng bộ Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 08/4/2022 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, chiều ngày 26/8/2022 tại Hội trường A – trụ sở Bộ Tư pháp, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Văn Chất – Phó Chánh văn phòng Đảng uỷ Tổng cục Thi hành án dân sự cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.
Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã đánh giá khách quan, toàn diện các mặt công tác theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2022-2025.
Đại hội đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự. Đại hội được nghe đồng chí Phạm Thành Trung – Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Phạm Thị Mai, Chi ủy viên báo cáo kiểm điểm công tác nhiệm kỳ 2020 – 2022. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua.
Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2020-2022
Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022 đề ra, đặc biệt là trên các mặt công tác như: lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vụ, theo đó, trong nhiệm kỳ Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản: Thông tư số 08 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành THADS, Thông tư số 06 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, Quyết định số 1557 về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, Quyết định số 1542 về việc bãi bỏ một số nội dung tại Khung năng lực vị trí việc làm của Tổng cục THADS, Quyết định số 144 của Tổng Cục trưởng ban hành Quy chế mẫu về phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên cơ quan THADS, Quyết định số 669 của Tổng Cục trưởng về việc ban hành Quy chế đánh giá công chức, người lao động hệ thống THADS; tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức Tổng cục THADS và các cơ quan THADS năm 2021, kỳ thi nâng ngạch công chức trong Hệ thống THADS; thực hiện công tác quy hoạch đối với các Chức danh Lãnh đạo Tổng cục, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng đã được Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng phê duyệt theo thẩm quyền; lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiện toàn toàn diện chức vụ Lãnh đạo các Cục, Chi cục THADS, đặc biệt là các địa phương yếu kém về công tác tổ chức cán bộ. Tính đến ngày 30/6/2022, cả nước có 58 Cục trưởng, 03 Quyền Cục trưởng, 02 Phó phụ trách; 119 Phó Cục trưởng. Tại cấp huyện có 664/702 đơn vị đã có Chi cục trưởng, 38 đơn vị chưa có Chi cục trưởng (trong đó 02 Chi cục giao Quyền Chi cục trưởng và 34 Chi cục giao Phó Chi cục trưởng phụ trách)....; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng cơ sở đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể…
Để đạt được kết quả nêu trên, Chi bộ đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa Chi ủy với Lãnh đạo Vụ và lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận…
Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ cũng đã nhận diện được các vấn đề khó khăn như khối lượng công việc ngày càng nhiều, nhiều việc khó, phức tạp, có một số nội dung nhạy cảm đòi hỏi công chức, đảng viên phải luôn giữ gìn bản lĩnh chính trị, nỗ lực, cố gắng hết mình mới có thể đảm đương, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ mới 2022 - 2025, đó là:
Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tạo động lực mới cho sự nghiệp xây dựng hệ thống thi hành án dân sự vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Quốc hội giao; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III, Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tổ chức cán bộ và phát triển đảng viên; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xã hội; xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; kiên quyết, kiên trì thực hiện thường xuyên, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương.
Tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương; phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp công tác giữa cấp ủy với thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời nhấn mạnh công tác tổ chức cán bộ có vai trò hết sức quan trọng, là vấn đề trọng yếu, khâu đột phá, then chốt của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, công chức làm công tác tổ chức cán bộ có một vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là người tham mưu, vừa là người trực tiếp thực hiện về công tác tổ chức, cán bộ, là nhân tố quyết định sự thành bại của Tổng cục, của hệ thống Thi hành án dân sự. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề của đảng viên, công chức Vụ Tổ chức cán bộ, do đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần phải chủ động và xác định rõ nhiệm vụ chính trị xuyên suốt; hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đó là thước đo để đánh giá năng lực của Đảng viên và tổ chức Đảng. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí, trong đó: đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Thành Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Bí thư; đồng chí Phạm Thị Mai, Thẩm tra viên chính giữ chức vụ Chi uỷ viên.
         Lê Văn Trí, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự