Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3 tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

11/08/2022
Sáng ngày 10/8/2022, Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3 Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin; đồng chí Nguyễn Văn Chất, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3.

Đại hội Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3 nhiệm kỳ 2022-2025 đã đánh giá toàn diện các nhiệm vụ đặt ra tại nhiệm kỳ 2020-2022; trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2022-2025.
Những kết quả đáng ghi nhận của nhiệm kỳ 2020-2022
Chi bộ đã bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ hai nhiệm kỳ 2020-2022 để triển khai thực hiện. Việc sinh hoạt Chi bộ định kỳ được thực hiện đúng quy định và chất lượng, nội dung sinh hoạt ngày càng được nâng cao, phát huy dân chủ và tinh thần phê và tự phê trong hoạt động của Chi bộ; trong kỳ đã kết nạp được 02 đảng viên mới.
Chi bộ đã cùng với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, trọng tâm là công tác tham mưu quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, công tác bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Chi ủy Vụ Nghiệp vụ 3 luôn phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, phối hợp với Lãnh đạo Vụ triển khai đồng bộ các mặt công tác theo kế hoạch công tác hàng năm và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục. Trong đó có một số kết quả nổi bật như:
Công tác tham mưu quản lý nhà nước về thi hành án hành chính: Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC; Tham mưu tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ trên phạm vi toàn quốc; Tham mưu Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục làm việc với nhiều UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác thi hành án hành chính để phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi  hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật nhằm nâng cao kết quả công tác thi hành án hành chính...
Công tác bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong lĩnh vực THADS: - Tham mưu, phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước tổ chức triển khai Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong Hệ thống THADS; Tiến hành thẩm định các hồ sơ giải quyết bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính phát sinh trong Hệ thống THADS bảo đảm chất lượng, tiến độ; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước, lập hồ sơ bảo đảm tài chính trong toàn Hệ thống THADS; Tham mưu Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết các vụ việc có nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước...
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như một số nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ công việc; chất lượng sinh hoạt chuyên đề chưa cao, nội dung chưa phong phú. Từ những tồn tại hạn chế trên với những nguyên nhân chủ quan và khách quan, Chi bộ đã phân tích, đánh giá và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới để khắc phục.
Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025
Trên cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022. Chi bộ đặt trọng tâm công tác vào một số nội dung cơ bản như sau: (i) Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với toàn thể đảng viên, công chức, bảo đảm đoàn kết nội bộ, tinh thần cầu thị, không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu và năng lực công tác chuyên môn của từng đảng viên, công chức; (2) Lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Vụ Nghiệp vụ 3; bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê và tự phê trong hoạt động của Chi ủy, Chi bộ; (3) Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong cơ quan hoạt động hiệu quả, phát huy được vai trò của từng thành viên trong việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị…
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời đề nghị chi uỷ nhiệm kỳ mới có các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu. Đồng chí Trần Thị Phương Hoa cũng nêu các nhiệm vụ chính của Chi ủy mới sau Đại hội. Đồng chí Trần Thị Phương Hoa tin tưởng chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3 sẽ giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn.
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Chi uỷ Vụ Nghiệp vụ 3 nhiệm kỳ 2022-2025 với kết quả bầu cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư cụ thể như sau: đồng chí Hoàng Thế Anh, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Võ Thu Ba, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 giữ chức vụ Phó Bí thư; đồng chí Phạm Văn Tâm, Thẩm tra viên chính giữ chức vụ Chi uỷ viên.
Nguyễn Thanh Nam, Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự