Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Thi hành án dân sự năm 2008

02/12/2023


 

Ngày 01/12/2023, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Thi hành án dân sự (THADS) năm 2008, với sự chủ trì của đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục THADS; đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương; đại diện Ban Chỉ đạo THADS và Cục trưởng Cục THADS 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thái- Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật THADS.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác THADS qua hơn 14 năm thực hiện Luật THADS. Luật THADS đã tạo ra hành lang pháp lý, bảo đảm cho công tác THADS minh bạch, hiệu quả, đánh dấu mốc quan trọng trong công tác THADS bởi lần đầu tiên công tác này được điều chỉnh bằng văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất. Luật THADS và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cơ bản được ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm tình hình của từng giai đoạn đã hình thành hệ thống pháp luật thi hành án cơ bản đồng bộ, từ chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức bộ máy; trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án,... Những văn bản này đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới về tổ chức và hoạt động của cơ quan THADS; xác định rõ hơn địa vị pháp lý của các chủ thể pháp luật đối với việc thực hiện pháp luật về THADS. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động THADS cũng tiếp tục được hoàn thiện, cơ bản bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Pháp luật THADS và các quy định liên quan về cơ bản cũng cơ bản đảm bảo sự tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.
Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai Luật cũng như những tồn tại, hạn chế trong các quy định của Luật THADS.

Dự thảo Báo cáo tổng kết đã có những đề xuất, kiến nghị để sửa đổi, bổ sung Luật THADS theo 05 định hướng lớn, cụ thể: (1) Bổ sung đầy đủ phạm vi các bản án, quyết định mà cơ quan THADS tổ chức thi hành, các nguyên tắc cơ bản trong THADS; (2) Hoàn thiện quy định về đương sự, người tham gia THADS khác để bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của các bên; (3) Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của hệ thống cơ quan THADS; nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan THADS, VKSND, TAND, người có thẩm quyền trong THADS; vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khác trong THADS; (4) Hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục THADS; Hoàn thiện các quy trình tổ chức thi hành án theo hướng quy định rõ các bước, trình tự, thủ tục phải thực hiện, nhằm rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án; (5) Đảm bảo nguồn lực để tổ chức THADS.
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã trao Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 61 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thi hành Luật THADS; cho 48 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật THADS.
Bài: Hoàng Thu Thủy - Vụ NV1; Ảnh: Tú Lệ