Đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

07/12/2023Thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh, Bắc Ai-Len ký năm 2008, sáng 07/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len tại Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề “Trao đổi về đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự của Việt Nam - kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh”.
Hội thảo do ông Marcus Winsley, Phó Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len tại Việt Nam; Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp Nguyễn Linh Kha; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Ngọc Vũ đồng chủ trì. Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái đến dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.
Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, tham khảo kinh nghiệm của Vương Quốc Anh về mô hình tổ chức, hoạt động và thể chế công tác THADS nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức, hoàn thiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THADS tại Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc, Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái nhấn mạnh, Việt Nam và Vương quốc Anh có 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác Đối tác Chiến lược giữa hai nước đã tác động tích cực, hiệu quả đến các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa và cả tư pháp giữa hai nước. Bộ Tư pháp Việt Nam mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng được thúc đẩy, thắt chặt, đi vào chiều sâu, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước nói chung. 
Tổng cục trưởng cũng khẳng định, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp luôn xác định công tác thi THADS là một lĩnh vực hết sức quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp. Trong thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động THADS ở Việt Nam cũng còn những hạn chế và đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như: kết quả thi hành các bản án cả về việc và tiền vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của thực hiện; thời gian, chi phí thi hành án vẫn cần tiếp tục được cải thiện; năng lực của các cơ quan và cán bộ THADS cần được tăng cường để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học, công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 
Ngày 09/11/2022, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến công tác của Bộ, ngành Tư pháp. Trong đó xác định nhiệm vụ rất cụ thể, ngắn gọn, tập trung, đích đáng về công tác THADS, hành chính: “Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thi hành án”, “hoàn thiện cơ chế nâng cao chất lượng, hiệu quả THADS, hành chính theo hướng rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong thi hành án hình sự, dân sự và hành chính”. Hệ thống THADS phải “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Nghiên cứu thành lập các thiết chế mới về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thi hành án”.

Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó có nội dung nghiên cứu, tổng kết để sửa đổi Luật THADS, đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Để việc nghiên cứu được toàn diện, đầy đủ, cập nhật được những kinh nghiệm hay của thế giới trong lĩnh vực THADS, Bộ Tư pháp rất chú trọng học tập, trao đổi với các quốc gia phát triển về công tác tư pháp nói chung và công tác THADS nói riêng.
Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái, Vương quốc Anh là cái nôi của hệ thống "common law" với bề dày kinh nghiệm về xây dựng và thực thi pháp luật. Tại Vương quốc Anh, công tác THADS đang được thực hiện có hiệu quả với nhiều thiết chế mạnh. Do vậy, Tổng cục trưởng hy vọng Hội thảo cũng sẽ giúp cho các đại biểu của Vương quốc Anh hiểu thêm về những nỗ lực, kết quả, thành công và cả những thách thức của Việt Nam, từ đó có thể xem xét hỗ trợ Việt Nam trong công tác THADS.
Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi về mô hình tổ chức THADS trực thuộc Bộ Tư pháp; quản trị và phát triển nguồn nhân lực hệ thống THADS đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 27-NQ/TW; một số nội dung chủ yếu về quy trình tổ chức THADS ở Việt Nam; hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục THADS nhằm rút ngắn thời gian tổ chức, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả công tác THADS theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW. Ông Michael Jackson – Phó Chủ tịch Hiệp hội thi hành án Tòa án cấp cao Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len chia sẻ về mô hình tổ chức của các cơ quan THADS, quản trị và phát triển nguồn nhân lực; quy trình tổ chức THADS, xây dựng Bộ Quy tắc thi hành tốt nhất, Bộ Quy tắc ứng xử của Anh và các khuyến nghị cho Việt Nam.


Các tin khác