Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa tham dự Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác THADS, THAHC năm 2024 của Cục THADS tỉnh Bình Dương

07/12/2023

Ngày 07/12/2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Trần Thị Phương Hoa đã tham dự Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác THADS, THAHC năm 2024 của Cục THADS tỉnh Bình Dương. Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo THADS, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo cơ quan THADS tỉnh Bình Dương và toàn thể công chức Cục THADS tỉnh Bình Dương. Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã có ý kiến: 
Năm 2023, cùng với bức tranh chung của tình hình kinh tế, xã hội, công tác THADS cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức đan xen, số việc, tiền thụ lý mới tiếp tục tăng cao, thị trường bất động sản trầm lắng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, linh hoạt của Chính phủ, Bộ Tư pháp, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Hệ thống THADS, đến nay các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, kết quả về tiền đạt trên 89 nghìn 500 tỷ đồng (đạt 46,44%), tăng trên 14 nghìn tỷ đồng so với năm 2022 (trong đó, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng tăng trên 4.415 tỷ đồng).

Những kết quả THADS đạt được trong năm 2023 đã góp phần tích cực bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đóng góp ngân sách nhà nước; giải phóng các nguồn lực kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Những đóng góp nêu trên đã được đồng chí Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận, biểu dương tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2023 vừa qua của Bộ Tư pháp.
Trong bối cảnh chung, Bình Dương là một địa bàn lớn, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với số lượng việc, tiền phải thi hành rất lớn. Năm 2023, tổng số việc, tiền phải thi hành trên địa bàn tỉnh Bình Dương đứng thứ 06/63 về việc và 06/63 về tiền. Mặc dù, gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ tích cực, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động các cơ quan THADS đã giúp cho kết quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao, trong đó, nổi bật là: đã thi hành xong 15.904 việc tương ứng với trên 2.115 tỷ đồng thuộc tốp đầu các địa phương có số việc, tiền thi hành xong cao nhất cả nước (đứng thứ 06/63 cả về việc và về tiền), kết quả tỷ lệ thi hành xong về tiền đạt 50,72%, vượt 5,12% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục giao trên 45,6%).

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và các kết quả, thành tích đạt được của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong năm công tác vừa qua và gửi lời cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương đã luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác THADS trên địa bàn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan THADS tỉnh Bình Dương cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn nhận diện các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.
Năm 2023 đã qua, năm 2024 là năm thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng dự báo khó khăn, thách thức, thậm chí còn nhiều hơn cả năm 2023, số việc và tiền thụ lý mới sẽ tiếp tục tăng, nhất là về tiền (thống kê 02 tháng năm 2024, toàn tỉnh Bình Dương thụ lý mới tăng 20,46% về việc và 99,14% về tiền). Cùng với đó là yêu cầu của Đảng, Nhà nước và đòi hỏi của nhân dân trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả, rút ngắn thời gian thi hành án ngày càng cao.
Để tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác THADS trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Phó Tổng cục trưởng đề nghị các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bình Dương quan tâm, tập trung triển khai một số nội dung sau:
Một là, các cơ quan THADS trên địa bàn cần tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt tổ chức, đôn đốc, kiểm tra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và ý kiến phát biểu kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THAHC ngày 01/12/2023 vừa qua. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là đóng góp của các cơ quan THADS tỉnh Bình Dương nói riêng và toàn Hệ thống THADS nói chung đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và của tỉnh Bình Dương.
Hai là, Cục THADS phải tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nghiệp vụ cho các Chi cục trực thuộc trong quá trình tổ chức thi hành án. Tích cực, chủ động trao đổi, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục THADS để được hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ. Tích cực, chủ động tham gia có trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả vào quá trình tổng kết thi hành Luật THADS và xây dựng Luật THADS sửa đổi nhằm giải quyết triệt để những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thể chế trong quá trình tổ chức thi hành án.
Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, nhất là kiểm tra của Cục đối với Chi cục THADS đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm đối với các lĩnh vực, địa bàn quan trọng, phức tạp, dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, tham nhũng; thường xuyên kiểm tra đột xuất những đơn vị có số liệu kết quả THADS tăng đột biến, kết quả xác minh, phân loại án bất thường và việc  quản lý quỹ tiền mặt, thu, chi tiền thi hành án tại các Chi cục THADS.
Bên cạnh đó, các cơ quan THADS cũng phải làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khắc phục ngay những thiếu sót, vi phạm được phát hiện trong quá trình tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những vụ việc dư luận xã hội quan tâm, phản ánh.
Ba là, tiếp tục rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của Cục và các Chi cục THADS trên địa bàn, tập trung vào những địa bàn, đơn vị để xảy ra nhiều vi phạm hoặc còn nhiều hạn chế, yếu kém; chủ động tham mưu, đề xuất cũng như thực hiện những giải pháp tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ Chấp hành viên, công chức THADS, nhất là các vị trí lãnh đạo, quản lý ở cấp Cục, Chi cục THADS; tăng cường, chủ động thực hiện thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao để bổ sung cho các đơn vị còn thiếu nhằm đảm bảo nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại công chức, đảng viên theo đúng quy định tại Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; kiên quyết tinh giản biên chế đối với những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ;
Bốn là, thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026 cũng như các giải pháp đã thảo luận tại Hội nghị nội bộ ngày 02/12/2023 vửa qua.   
Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực, hạn chế tới mức thấp nhất số công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc khởi tố hình sự; xử lý đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và đề nghị xử lý hình sự đối với những người có hành vi phạm, tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.
Khuyến khích và có hình thức khen thưởng tương xứng, đồng thời có biện pháp bảo vệ đối với các cá nhân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhất là trong phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS theo đúng quy định tại Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Năm là, tiếp tục đề cao hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tổ chức thi hành pháp luật THADS, THAHC, tranh thủ sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác THADS trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác tổ chức cán bộ và công tác phối hợp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Sáu là, về công tác đầu tư công, đề nghị Cục THADS chủ động, phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện phương án thiết kế sơ bộ đối với các công trình và hoàn thiện các thủ tục đầu tư của dự án; đồng thời, khẩn trương thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 đã được phân bổ. Quá trình tổ chức triển khai các dự án phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong công tác lựa chọn nhà thầu, đấu thầu và tổ chức thực hiện các gói thầu.
Phó Tổng cục trưởng tin tưởng rằng phát huy những thành tích to lớn đã đạt được trong thời gian qua, với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ công chức, người lao động, các cơ quan THADS tỉnh Bình Dương trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan: Công an, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan THADS kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THADS theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.


Các tin khác