Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp dự Hội nghị quốc tế lần thứ 25 của Liên minh thừa phát lại quốc tế

13/05/2024


Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp, từ ngày 07 đến 10 tháng 5 năm 2024, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự do ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 25 của Liên minh Thừa phát lại quốc tế (UIHJ) tại Rio de Janeiro, Brazil.
Hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu là công chức tư pháp, thừa phát lại đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. Với chủ đề của Hội nghị lần này là “Thừa phát lại - Bên thứ ba đáng tin cậy”, các báo cáo viên từ các quốc gia thành viên UIHJ, các tổ chức quốc tế, các trường đại học có mối quan hệ hợp tác với UIHJ đã giới thiệu, chia sẻ và trao đổi nhiều nội dung quan trọng gắn với nghề thừa phát lại trên thế giới, cụ thể là về tiêu chuẩn, đạo đức, kỷ luật của nghề thừa phát lại; yêu cầu đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thi hành án dân sự giữa các quốc gia, các tổ chức thừa phát lại; tăng cường hoạt động đào tạo chuyên môn, đạo đức nghề thừa phát lại trong bối cảnh sự tham gia mạnh mẽ của công nghệ, kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo trong xã hội và trong nghề tư pháp; xu hướng phát triển của nghề thừa phát lại trong tương lai.

Những nội dung được trao đổi, chia sẻ tại Hội nghị lần này cho thấy định hướng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án dân sự của Việt Nam, trong đó chú trọng xác định rõ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, đề cao chuẩn mực đạo đức của chấp hành viên là phù hợp với tình hình và xu hướng chung của thế giới. Việc nâng cao tiêu chuẩn nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức chấp hành viên không chỉ giúp nâng cao vị trí, vai trò của chấp hành viên, thừa phát lại trong xã hội mà còn góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án dân sự theo quy định của Đảng và Nhà nước.
Tại phiên bế mạc ngày 10/5/2024, Hội nghị đã bầu ra Ban điều hành nhiệm kỳ 2024 - 2027, ông Marc Schmitz tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UIHJ nhiệm kỳ 2024 - 2027. Hội nghị cũng biểu quyết thông qua các thành viên mới của UIHJ, nâng tổng số thành viên lên 104 thành viên. Hội nghị đã thống nhất lựa chọn Thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha là địa điểm tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 26 của UIHJ.