Kiểm tra Chuyên đề xác minh, phân loại án và án có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong tại Cục THADS tỉnh Thái Nguyên

13/05/2024Thực hiện Quyết định kiểm tra số 486/QĐ-TCTHADS ngày 04/5/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Kế hoạch kiểm tra số 1655/KH-TCTHADS-ĐKT ngày 06/5/2024, của Đoàn kiểm tra, từ ngày 13/5 đến ngày 15/5/2024, Đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS do đồng chí Hoàng Thế Anh – Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục THADS làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố Quyết định kiểm tra theo Kế hoạch tại Cục THADS tỉnh Thái Nguyên.
Về phía Cục THADS tỉnh Thái Nguyên, có đồng chí Bùi Huy Toàn – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh và các đồng chí Trưởng, phó phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục.
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Cục THADS tỉnh Thái Nguyên trình bày báo cáo phục vụ Kiểm tra chuyên đề xác minh phân loại án và án có điều kiện trên 01 năm chưa tổ chức thi hành xong tại Cục THADS tỉnh Thái Nguyên từ ngày 01/10/2022 đến hết 31/3/2024. Trên cơ sở báo cáo của Cục, các thành viên Đoàn kiểm tra đã cùng trao đổi, có ý kiến làm rõ thêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục trong kỳ kiểm tra.

Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại Cục THADS tỉnh Thái Nguyên từ ngày 13/5 đến ngày 15/5/2024. Trong thời gian kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ nghiên cứu các loại báo cáo, sổ sách, hồ sơ có liên quan và trao đổi, thảo luận với Lãnh đạo đơn vị, Chấp hành viên và công chức khác. Cuối đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ công bố Kết luận kiểm tra sơ bộ để đơn vị được kiểm tra tiếp nhận, giải trình trước khi ban hành Kết luận chính thức./.
 
Đoàn kiểm tra Tổng cục THADS