Quy định về Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

12/07/2007

Ngày 12/7/2007 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 07/2007/QĐ - BTP ban hành  "Quy định về Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự".Quy định này được ban hành nhằm thống nhất hệ thống biểu mẫu  và các tài liệu chủ yếu được sử dụng trong tổ chức thi hành bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh thi hành án dân sự; tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động tác nghiệp của Chấp hành viên; giúp Thủ trưởng cơ quan Thi hành án kiểm tra hoạt động của Chấp hành viên và giúp các cơ quan có thẩm quyền xác định trách nhiệm cá nhân của Trưởng thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên khi thực hiện công tác kiểm tra thi hành án dân sự.

Nội dung Quyết định và các biểu mẫu đính kèm