Tập huấn về nghiệp vụ thi hành án hành chính, thảo luận những vướng mắc về thi hành phần dân sự trong Bản án hình sự và công tác quản lý dự án công trình xây dựng của Bộ Tư pháp

17/11/2012
Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2012 của Bộ Tư pháp, trong các ngày từ 14 đến 16/11/2012 tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tập huấn về nghiệp vụ thi hành án hành chính, thi hành phần dân sự trong bản án hình sự và công tác quản lý dự án công trình xây dựng của Bộ Tư pháp.


Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Tư pháp, có đồng chí Nguyễn Đình Tạp - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính; đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đại diện Lãnh đạo, cán bộ công chức Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp. Về phía Bộ Quốc phòng có đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Đoài - Phó Cục trưởng; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Chiến - Trưởng Phòng Thi hành án Quân khu 9. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Công Chánh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang; đồng chí Huỳnh Thu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang; đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang; đại diện Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vị Thanh cùng đại diện một số cơ quan hữu quan, cơ quan báo chí của tỉnh Hậu Giang và đại diện Lãnh đạo 19 Cục Thi hành án dân sự, 213 đồng chí Chi cục trưởng, đại diện Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án của 19 cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh phía Nam.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Tạp nêu rõ:

Quá trình xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập hiện nay đặt ra yêu cầu đẩy mạnh cải cách Tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng môi trường pháp lý công bằng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thực hiện quyền dân chủ của công dân. Trước yêu cầu đó, các Bộ, ngành nói chung và Bộ Tư pháp nói riêng đã và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của mình trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thuộc Bộ, hoàn thành các chỉ tiêu mà Đảng và Nhà nước đặt ra. Trong số những nhiệm vụ chính trị cơ bản, công tác xây dựng và quản lý Dự án xây dựng công trình của Bộ Tư pháp; công tác thi hành án hành chính, thi hành phần dân sự trong Bản án hình sự là những vấn đề lớn, phức tạp, có vấn đề còn mới lạ nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm của các cơ quan, cá nhân, tổ chức có liên quan, nên đã được triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, số lượng dự án cần đầu tư xây dựng còn khá nhiều, một số dự án chưa bố trí được nguồn vốn, trong khi kinh tế cả nước vẫn đang suy giảm, Chính phủ chủ trương cắt giảm đầu tư chi tiêu công. Vì vậy, Bộ Tư pháp và các đơn vị dự toán thuộc Bộ cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tư pháp quản lý, đảm bảo siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng, tránh nợ đọng, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Đối với công tác thi hành án hành chính, Luật Tố tụng hành chính quy định: Chính phủ thống nhất quản lý công tác thi hành án hành chính, Bộ Tư pháp giúp Chính phủ quản lý công tác thi hành án hành chính. Để triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính về thi hành án hành chính, ngày 25/5/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg và ngày 01/8/2012, Bộ Tư pháp có Quyết định số 2251/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg nêu trên. Qua thực tiễn thi hành án hành chính cho thấy, công tác quản lý, đôn đốc thi hành án hành chính là một nhiệm vụ mới và khó khăn đối với ngành Thi hành án dân sự bởi tính phức tạp của việc thi hành án hành chính; nhận thức về công tác thi hành án hành chính của các cấp, các ngành còn hạn chế. Bên cạnh đó, thi hành phần dân sự trong Bản án hình sự trong thời gian còn có những vướng mắc, bất cập.

Trước những yêu cầu đang đặt ra đối với công tác quản lý dự án xây dựng công trình của Bộ Tư pháp; công tác thi hành án hành chính, thi hành phần dân sự trong Bản án hình sự; nhằm nâng cao hơn nữa vai trò quản lý của các chủ đầu tư trong các dự án xây dựng công trình; năng lực, kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn; hy vọng đây sẽ là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, thảo luận và đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các dự án xây dựng công trình của Bộ Tư pháp; hoàn thiện pháp luật về Thi hành án dân sự, nâng cao hiệu quả thi hành các bản án, quyết định của Tòa án trên thực tế.

Sau phần khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Công Chánh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đại diện cho chính quyền địa phương - Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự của 19 tỉnh khu vực phía Nam đã phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí nhấn mạnh:

Có thể nói, năm 2012 là một năm đầy khó khăn vất vả đối với ngành Thi hành án dân sự do tình hình kinh tế xã hội cả nước lâm vào tình trạng suy thoái, khó khăn và ngành Thi hành án dân sự cũng ở trong khó khăn chung, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan và đặc biệt là quyết tâm, phấn đấu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể Lãnh đạo, cán bộ công chức cơ quan Thi hành án dân sự nên năm 2012 các đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu thi hành án của Bộ, ngành giao. Đồng chí mong muốn, cán bộ công chức ngành Thi hành án dân sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để giải quyết có hiệu quả việc Thi hành án dân sự nói chung, thi hành bản án hành chính nói riêng. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về công tác thi hành án dân sự, công tác thi hành án hành chính tới các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội và mọi người để công tác thi hành án đạt hiệu quả cao hơn nữa.

 

Chính quyền địa phương và các cơ quan Thi hành án dân sự 19 tỉnh phía Nam đã mang đến Hội nghị không khí tràn ngập niềm vui sau một năm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong khuôn khổ thời gian có hạn, Hội nghị đã cung cấp những vấn đề cơ bản nhất về trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tư pháp; những vấn đề lý luận, thực tiễn về thi hành án hành chính, nghiệp vụ thi hành án hành chính và thực tiễn, kinh nghiệm thi hành phần dân sự trong bản án hình sự. Hội nghị tập huấn đã nhận được một số ý kiến trao đổi, thảo luận với tinh thần xây dựng, đầy trách nhiệm của các đại biểu tham dự với mong muốn hoàn thiện hơn cơ chế và quy trình áp dụng pháp luật vào thực tế.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự nhận định: Ngành Thi hành án dân sự đã hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2012 trong điều kiện hết sức khó khăn do tình hình kinh tế xã hội cả nước vẫn còn khó khăn và ngành Thi hành án dân sự cũng ở trong khó khăn chung đó, số lượng án thụ lý  tăng nhiều cả về số vụ việc, cả về giá trị, như vụ Vinashin (Hải Phòng) số tiền phải thu hơn 1.000 tỷ, nhưng tài sản thực tế của doanh nghiệp này và các cá nhân có liên quan không nhiều và thủ tục xử lý tài sản lại khá phức tạp; song với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể Lãnh đạo, cán bộ công chức trong các cơ quan Thi hành án dân sự, nên kết quả thi hành án dân sự năm 2012 tiếp tục ổn định, bền vững và duy trì truyền thống năm sau cao hơn năm trước. Tính đến ngày 30/9/2012, toàn ngành đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về tiền, về việc do Bộ Tư pháp giao; trong đó, thi hành xong 395.284 việc, tăng 15.384 việc so với năm 2011, đạt tỷ lệ 88,58% số việc có điều kiện thi hành; thu được 10.344 tỷ 567 triệu 544 ngàn đồng, tăng 6.812 tỷ 477 triệu 643 ngàn đồng so với năm 2011, đạt tỷ lệ 76,9% số tiền có điều kiện thi hành.

Trong thành tích chung của ngành có sự đóng góp không nhỏ của Lãnh đạo, cán bộ công chức các cơ quan Thi hành án dân sự khu vực phía Nam, khi nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế; hàng loạt doanh nghiệp phá sản, lượng án, lượng tiền thụ lý hàng năm tăng cao, trong khi nhiều vụ việc cơ quan Thi hành án dân sự đã kê biên, bán đấu giá tài sản nhiều lần song vẫn không bán được đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thi hành án.

Để những kiến thức trao đổi tại Hội nghị tập huấn đi vào thực tế, để công tác của ngành Thi hành án dân sự càng ngày càng vững mạnh, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, các đồng chí đại diện cho các cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị tập huấn cần tiếp tục tìm hiểu, bồi dưỡng kiến thức cho mình từ trải nghiệm thực tế, trong quá trình công tác; tổ chức truyền đạt lại cho các cán bộ, công chức của đơn vị mình và báo cáo, phản hồi với cơ quan Thi hành án dân sự cấp trên hoặc cơ quan quản lý Thi hành án dân sự về những vấn đề phát sinh, những vấn đề mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các cơ quan chuyên môn của Tổng cục (Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Kế hoạch tài chính và các Vụ liên quan) sát sao hơn, kịp thời nắm bắt những khó khăn ở địa phương để có hướng dẫn chung, tránh trường hợp đơn vị nào hỏi, thì trả lời đơn vị đó.

Được Lãnh đạo Bộ ủy quyền, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, Ban Tổ chức Hội nghị, xin cảm ơn các đồng chí học viên, các cơ quan Đảng, chính quyền tỉnh Hậu Giang, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã về dự, phối hợp và tạo điều kiện để Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội nghị tập huấn này.

                                                                                    Vũ Thị Hằng

                                                Vụ Nghiệp vụ 2 - Tổng cục THADS


Các tin khác