Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Chấp hành viên trung cấp năm 2012 tổ chức tại thành phố Cần Thơ

22/10/2012
Ngày 19/10/2012, Học viện Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Chấp hành viên trung cấp, tổ chức tại thành phố Cần Thơ từ ngày 15/10/2012 đến ngày 19/10/2012. Đây là Lớp thứ ba được tổ chức trong kế hoạch tổ chức 05 lớp trong toàn quốc trong năm 2012 dành cho đối tượng đã và sẽ được bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp theo quy định của pháp luật. 


Trước đó, thành phố Cần Thơ cũng là địa điểm được lựa chọn để tổ chức Lớp thứ hai của đợt Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chấp hành viên trung cấp, đã được tổ chức từ ngày 08/10/2012 và đã bế giảng vào ngày 12/10/2012 có sự tham dự Lễ Bế giảng, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Quyền Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành.

Kết thúc đợt Bồi dưỡng, Ban Tổ chức lớp học đã tiến hành lấy phiếu khảo sát của học viên. Kết quả tổng hợp cho thấy các học viên đồng tình với việc thiết kế chương trình học tập với các chuyên đề thiết thực nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa về  trình độ của Chấp hành viên trung cấp quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức Chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự. Ngoài những chuyên đề đi sâu vào chuyên môn nghiệp vụ của Chấp hành viên trung cấp với trọng trách tổ chức thi hành án, đặc biệt là những vụ việc thi hành án lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, chương trình còn có những chuyên đề trang bị thêm các kỹ năng “mềm” cho Chấp hành viên như kỹ năng thuyết phục, chứng kiến thỏa thuận và tiếp công dân trong thi hành án dân sự, chuẩn mực xử sự, quy tắc ứng xử của Chấp hành viên; kỹ năng phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc thi hành án. Đặc biệt, chương trình bồi dưỡng còn có những chuyên đề rất mới, chưa từng được đưa vào chương trình bồi dưỡng cho đối tượng là cán bộ của ngành Thi hành án dân sự trước đây nhưng rất thiết thực với công việc hàng ngày của Chấp hành viên trung cấp như kỹ năng thuyết trình, văn hoá công sở.

Báo cáo tổng kết Lớp Bồi dưỡng của Học viện Tư pháp cho thấy, các học viên đã đánh giá cao chất lượng của các chuyên đề, sự nhiệt tình và kinh nghiệm giảng dạy cũng như kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy. Mặt khác, Ban tổ chức cũng đánh giá cao sự nghiêm túc chấp hành nội quy, kỷ luật của học viên Lớp Bồi dưỡng.

Sau Lễ Bế giảng, các học viên có 01 tuần để nghiên cứu, viết và hoàn thiện chuyên đề mà họ quan tâm, gắn với những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương. Trên cơ sở hoàn thành chương trình khóa học với các yêu cầu đặt ra, học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định./.

Lê Thị Kim Dung


Các tin khác