Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo:  tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự  phê bình và phê bình

28/11/2012
Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự và Kế hoạch của Chi bộ, để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 15 - CT/TW ngày 24/02/2012; Kế hoạch số 08 - KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị, ngày 22/11/2012, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Chi ủy Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.


Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, cũng là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ đã cùng tham dự Hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo, Bí thư Chi bộ, đã quán triệt Hội nghị chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, quan trọng của Đảng, nên mỗi một Đảng viên thuộc Chi bộ cần nhận thức rõ việc tổ chức kiểm điểm không phải là đợt báo cáo thành tích hay kiểm điểm cuối năm như thường lệ. Việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này của tập thể và cá nhân phải được tiến hành thực sự nghiêm túc, tập trung chủ yếu vào mục đích nhằm làm rõ những hạn chế, yếu kém của tập thể và của từng cá nhân trong thời gian qua; việc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình phải bám sát vào 03 nội dung những vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu. Qua kiểm điểm phải tự thấy và chỉ ra được những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân, từ đó đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới. Do đó, đề nghị các đồng chí trong Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nhìn thẳng vào sự thật, công tâm, khách quan, chân thành, thẳng thắn góp ý kiến xây dựng cho tập thể và các cá nhân.

 

Trên tinh thần đó, từ việc kiểm điểm nghiêm túc của tập thể Chi ủy, cá nhân đồng chí Bí thư, lần lượt các đồng chí trong Chi ủy và từng Đảng viên trên cơ sở chuẩn bị chu đáo Bản tự kiểm điểm, đã tiến hành tự kiểm điểm trước Chi bộ. Các Đảng viên thuộc Chi bộ đã thẳng thắn phân tích làm rõ những nhược điểm của tập thể và từng cá nhân Đảng viên trong từng mặt công tác, theo từng nội dung được gợi ý kiểm điểm. Hội nghị đã tập trung phân tích rõ nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan của những tồn tại của tập thể cũng như của từng Đảng viên. Trên tinh thần cầu thị, từng Đảng viên đã nhận thức rõ những tồn tại của mình và đã đề ra những biện pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị kiểm điểm, phê bình và tự phê bình của Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã diễn ra trong bầu không  khí dân chủ, thắm tình đồng chí./.

                                                                     Nguyễn Thị Ngọc

                                                  Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo


Các tin khác