Phong trào thi đua năm 2007 tại Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai

06/11/2007

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2007 của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai phát động, ngay từ đầu năm Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào thi đua tới 100% công chức Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện với mục tiêu:Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; phấn đấu thi hành xong hoàn toàn đạt chỉ tiêu 80% trở lên về số vụ việc và 60% trở lên về số tiền trong số có điều kiện thi hành, giảm tỉ lệ án tồn đọng, kéo dài; kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ công chức Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh, có tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gương mẫu chấp hành pháp luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật lao động; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống mọi biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng.

Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thuộc tỉnh đã có kế hoạch thi đua cụ thể phù hợp tình hình thực tế của đơn vị. 100% công chức hư­ởng ứng và đăng ký thi đua: 10/10 đơn vị đăng ký danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc - Bộ Tư pháp tặng bằng khen;  44 cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 36 cá nhân đăng ký Lao động tiên tiến. Trong đó: 01 cá nhân đăng ký Bằng khen của UBND tỉnh Lào Cai; 23 cá nhân đăng ký đạt Bằng khen của Bộ tư­ pháp; 38 cá nhân đăng ký Giấy khen của THADS tỉnh.

Phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, tác động tích cực trên mọi mặt hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự. Đáng chú ý là trong 6 tháng đầu năm tỷ lệ thi hành án thấp, một số đơn vị đặt trong tình trạng báo động. Sau sơ kết kịp thời chỉ đạo đôn đốc tập trung giải quyết nên đã cải thiện được tình hình làm tăng tỷ lệ đạt và vượt chỉ tiêu thi đua. Điển hình như các đơn vị THADS tỉnh, thành phố Lào Cai, Bát Xát, Bảo Thắng, Mường Khương,...

Qua phong trào thi đua nhiều tập thể cá nhân đạt tiêu chuẩn khen thưởng. Trong đó:Trưởng THADS tỉnh Lào Cai quyết định khen thưởng: Lao động tiên tiến là 37 cá nhân và 01 đơn vị; CSTĐCS là 21 cá nhân; Tặng Giấy khen cho  01 đơn vị và 24  cá nhân. Đề nghị Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng: Tập thể Lao động xuất sắc cho  04 đơn vị; Tặng Bằng khen cho  02  đơn vị và 09  cá nhân. Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân.

Với kết quả trên Hội đồng thi đua khen thưởng THADS tỉnh Lào Cai năm đầu tiên hoạt động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nam Khánh