Ninh Bình: Án chuyển giao cấp xã đôn đốc thi hành đạt tỷ lệ thấp

07/11/2007
Mặc dù trong năm 2007, Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác THADS trên địa bàn nói chung, trong đó chú trọng đến công tác án chuyển giao cho cấp xã đôn đốc thi hành. THADS tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tập huấn triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác THADS cho Chủ tịch, các Phó chủ tịch, cán bộ tư pháp các xã, phường, thị trấn các huyện thị, thành phố trong tỉnh, tạo điều kiện cho họ nắm được những kiến thức cơ bản về công tác THADS trong quá trình tác nghiệp…


Tuy nhiên kết quả thi hành án chuyển giao do cấp xã trực tiếp đôn đốc thi hành còn thấp. Năm 2007, toàn tỉnh đã chuyển giao 897 việc (cũ 620 việc, mới 270 việc) với số tiền 169.154.000đ cho cấp xã đôn đốc thi hành. Đã thi hành xong 329 việc với số tiền 55.611.000đ, còn tồn 471 việc với số tiền 98.822.000đ, chưa thi hành được. Số án chuyển giao các xã thi hành còn tồn đọng nhiều. Ông Nguyễn Chi - Trưởng THADS tỉnh Ninh Bình cho biết: Công tác chuyển giao án cho cấp xã đôn đốc thi hành ở Ninh Bình trong điều kiện hiện nay là kém hiệu quả, không đạt yêu cầu do Ban chỉ đạo THADS tỉnh giao cho (60% về việc và 50% về tiền được thi hành). Đề nghị Bộ Tư pháp và các ngành chức năng xem xét, nếu có thể, trong thời gian tới không tổ chức giao án cho cấp xã đôn đốc thi hành mà nên chuyển toàn bộ số án cho cơ quan THADS cấp huyện xử lý theo cơ chế tương tự, vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ, vừa tránh được tình trạng án tồn đọng từ cấp xã không được thi hành như hiện nay.

Thiều Thị Tú