Chi bộ THADS tỉnh Lào Cai: Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khoá X

09/07/2008

Trong tháng 6/2008, Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã quán triệt 03 Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khoá X  và 02 chuyên đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu”, tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chi bộ tổ chức thảo luận nội dung chuyên đề, chỉ đạo 100% Đảng viên, công chức viết thu hoạch, đề ra chương trình hành động của mỗi cá nhân và của Chi bộ, cơ quan. Cùng đó, Chi bộ đã sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của BCH Trung ương Khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.Từ tháng 10/2006 Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 3; Chương trình hành động của Chính phủ; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quy tắc công khai minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp;… Chỉ đạo cơ quan thực hiện một số biện pháp thiết thực qua việc lập Kế hoạch hành động và ban hành các Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công, Quy chế tiếp công dân, Nội quy về tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại tố cáo,.v.v. THADS cấp huyện xây dựng ban hành văn bản tương ứng đẻ thực hiện tại đơn vị.

 Qua 2 năm thực hiện đã có kết quả nhất định. Quản lý sử dụng hợp lý số biên chế được giao, tăng cường cho đơn vị có số lượng lớn án phải thi hành. Thực hiện luân chuyển và bố trí công việc phù hợp năng lực cá nhân.

Tại Thi hành án dân sự tỉnh và các đơn vị cấp huyện đã công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan và kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Niêm yết công khai thủ tục hành chính, ghi rõ họ tên, chức danh người tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án, đơn thư khiếu nại, tố cáo và những phản ánh, kiến nghị về hoạt động mọi mặt của cơ quan Thi hành án dân sự ; thiết lập đường dây nóng qua điện thoại ; lập các loại sổ sách ghi chép, thống kê, tiếp nhận đơn thư đúng mẫu quy định của Bộ Tư pháp.

Về quản lý tài chính, đã áp dụng Nghị định 130/NĐ-CP, Nghị định 43/2006/NĐ – CP, Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT – BTC – BNV gắn với đặc thù ngành,... Hàng năm tiết kiệm được kinh phí để chi phúc lợi, khen thưởng và bổ sung thu nhập cho công chức ( riêng hai năm 2006, 2007 đã tiết kiệm 283.191.000đ ). Giao dự toán cho các đơn vị kịp thời, đúng định mức. Mua sắm, quản lý tài sản, may và sử dụng trang phục đúng hướng dẫn của Bộ. Các đơn vị đều làm tốt công tác quản lý tiền, vật chứng, tài sản thi hành án. Kế hoạch đi công tác, sử dụng xe công đảm bảo tính thiết thực theo yêu cầu công việc, đúng mục đích và hiệu quả. Việc tổ chức các hội nghị được lồng ghép nhiều nội dung, nâng chất lượng giảm số lượng và thời gian hội nghị.

Việc giám sát, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng gắn với quản lý hành chính và các đợt kiểm tra chuyên môn, đặc biệt qua thanh quyết toán thường xuyên, định kỳ. Công khai tài chính theo quy định./.

Hai Ly