Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ

15/08/2008

Được sự nhất trí của Bộ Tư pháp, sáng ngày 07/8/2008, Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Chấp hành viên thi hành án dân sự cấp huyện. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó trưởng Phòng Hành chính, tổng hợp và tài vụ, Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; đồng chí Lê Cao Tuyên – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định; Lãnh đạo, cán bộ công chức Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định và các Chấp hành viên cấp huyện của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.Trong thời gian hai ngày 07 – 08 tháng 8/2008, Hội nghị đã tập trung vào một số chuyên đề về chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, chức trách và nhiệm vụ được giao; một số thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự; những vấn đề cần lưu ý trong việc áp dụng và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự; chuyên đề về chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án và chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án. Ngoài ra, Hội nghị cũng quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu của của công tác thi hành án dân sự.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Đương - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã ghi nhận những kết quả của tập thể và cá nhân các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã đạt được sau khi kết thúc “Đợt thi đua đặc biệt” theo Kế hoạch số 772/KH-BTP ngày 20/3/2008 của Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các Chấp hành viên cấp huyện bám sát các nội dung theo tinh thần của Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg và Kế hoạch số 1414/KH-BTP ngày 7/8/2008 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg; tiếp tục nỗ lực, trau dồi kiến thức, chuẩn mực đạo đức, ý thức nghề nghiệp; thường xuyên học tập nâng cao trình độ phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; đáp ứng các yêu cầu của công tác trong giai đoạn mới.

Chí Linh