Tây Ninh: Tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về Thi hành án dân sự

03/06/2011
Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự những tháng đầu năm 2011, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh  đã tăng cường, phát huy trách nhiệm trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đạt kết quả cụ thể là:


Qua 08 tháng đầu năm (từ 01/10/2010 đến 31/5/2011) các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận 189 đơn thư khiếu nại, tố cáo; trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục và các Chi cục là 180 đơn (khiếu nại: 170 đơn, tố cáo: 05 đơn, vừa khiếu nại, tố cáo: 05 đơn), đã giải quyết 173 đơn (đạt tỷ lệ giải quyết đơn đúng thời hạn: 95 %), chưa giải quyết 07 đơn (còn trong thời hạn luật định) và đã chuyển 09 đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan ban ngành, đoàn thể khác. Tất cả các đơn thư được tiếp nhận và phân loại kịp thời, chính xác theo các tiêu chí như: căn cứ vào nội dung đơn để xác định là đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, hay đơn kiến nghị; về điều kiện để đơn được xem xét, xử lý; về thẩm quyền giải quyết đơn; số lượng người khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị… Trong tổng số 180 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục và các Chi cục, phần lớn đơn thư có nội dung khiếu nại về việc chấp hành viên chậm tổ chức thi hành án và khiếu nại các quyết định kê biên của chấp hành viên liên quan đến các vấn đề về xác định thời điểm chuyển quyền sử dụng đất.

Để công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đảm bảo được giải quyết đúng quy định pháp luật về thời gian, chất lượng, số lượng, không để khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài và hạn chế các trường hợp khiếu nại vượt cấp. Tuy nhiên, lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo của công dân, một số đối tượng thực hiện việc khiếu nại, tố cáo một cách tràn làn, không căn cứ làm ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ, công chức Ngành, cùng với đó là mong muốn dùng dơn thư khiếu nại tố cáo gây áp lực đối với công chức thụ lý vụ việc thi hành án. Thực tế trong 8 tháng đầu năm 2011, trong tổng số 115 đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết bằng quyết định và kết luận tố cáo thì có 98 đơn thư khiếu nại, tố cáo là không có căn cứ.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự trên địa  bàn tỉnh Tây Ninh thời gian qua được thực hiện đúng quy định, các thẩm tra viên chuyên trách và công chức được phân công làm công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn Tỉnh./.

                                                                          Thang Thị Liên