Đoàn kiểm tra số 01 của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc thực hiện kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 tại Cục THADS tỉnh Điện Biên

19/09/2022
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-KVTĐ ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Trưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, sáng ngày 19/9/2022, Đoàn kiểm tra số 01 của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc do bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 tại Cục THADS tỉnh Điện Biên.

Kết quả kiểm tra cho thấy: Năm 2022 Cục THADS tỉnh Điện Biên đã chủ động phát động, tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Khu vực thi đua phát động; đã tổ chức cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị đăng ký thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua. Phát động các phong trào thi đua theo chủ đề “Cục THADS tỉnh Điện Biên đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”; phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2022); phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 -2025; phong trào thi đua “Công chức, người lao động Ngành thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”. Lồng ghép việc thực hiện một số phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, trong đó chú trọng một số phong trào “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giai đoạn 2021-2025”; các cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, giai đoạn 2021 -2025”, “Toàn dân đoàn kết luyện tập thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030”; các phong trào thi đua yêu nước do Bộ, ngành, đoàn thể và của tỉnh phát động: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”…
Kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua:
Kết quả công tác THADS: Tính từ ngày 01/10/2021 đến 31/8/2022, các cơ quan THADS hai cấp tỉnh Điện Biên đã tổ chức thi hành xong 2.375 việc/2.685 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 88,45% (vượt 5,45% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao năm 2022) và tổng số tiền thi hành xong là 65.293.613.000 đồng/109.507.720.000 đồng, đạt tỷ lệ 59,62% (vượt 17,52% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao năm 2022).
Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Cục và 10 Chi cục đã tổ chức tiếp được 30 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân (trong đó, tại Cục: 05 lượt, Chi cục: 25 lượt). Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo mà Cục và các Chi cục đã tiếp nhận và thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan THADS là: 05 đơn tố cáo (tại Cục 03; Chi cục 02). Kết quả Cục và Chi cục đã thụ lý, giải quyết xong dứt điểm 03/04 đơn tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trong THADS; còn lại 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền của Chi cục đang giải quyết.
Công tác kiểm tra đã được triển khai thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch số 79/KHKT-CTHADS ngày 25/02/2022 của Cục THADS tỉnh. Kết quả 11 tháng năm 2022, Cục THADS tỉnh đã tiến hành 05 cuộc kiểm tra đối với 05 Chi cục trực thuộc. Qua kiểm tra thực thi công vụ của các đơn vị đã kịp thời chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tác nghiệp của Chấp hành viên, công chức thi hành án, đảm bảo việc tổ chức thi hành án đúng quy định của pháp luật.
Cục THADS tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Làm tốt các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chương trình hành động thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng ngừa đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng ngành THADS tỉnh Điện Biên trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Kết quả thực hiện phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2022), đã có 01 tập thể được Tổng cục trưởng Tổng cục THADS tặng Giấy khen và 03 cá nhân được Cục trưởng Cục THADS tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen; thực hiện phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Cục THADS tỉnh đã phối hợp với Chi cục THADS thành phố Điện Biên Phủ trao tặng nhiều nhu yếu phẩm gồm: 300 khẩu trang y tế, 02 hộp khẩu trang N95, 100 mũ đội đầu, 22 bình xịt và chai nước sát khuẩn, 13 kiện nước lọc, 09 kiện mì tôm, 03 kiện sữa, 05 thùng bánh và lương khô và 30 hộp thịt, cá xay (tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng) cho điểm cách ly tập trung tại Trường THCS xã Pom Lót, huyện Điện Biên.
Cục THADS tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua năm 2022, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án năm 2022. Thông qua phong trào thi đua, THADS tỉnh Điện Biên đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương.
Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra đã đóng góp ý kiến để Cục THADS tỉnh Điện Biên tiếp tục hoàn thiện báo cáo, tự chấm điểm thi đua, làm cơ sở cho việc bỏ phiếu, suy tôn trong dịp tổng kết phong trào thi đua Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc vào cuối năm nay.
Huy Thành - Văn phòng Cục THADS tỉnh Điện Biên