Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi tổ chức cưỡng chế giao tài sản

28/03/2023
Ngày 28/3/2023, tại ngôi nhà số 752 Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương phường Trương Quang Trọng tổ chức cưỡng chế giao nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Phúc, bà Thân Thị Ty cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam để Ngân hàng bàn giao cho người mua trúng đấu giá là ông Trần Ngọc Hưng.
 

Theo thông tin do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi cung cấp, Chấp hành viên Đoàn Xuân Vinh được Chi cục trưởng phân công tổ chức thi hành Bản án số 57 ngày 29/11/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Bản án số 18 ngày 30/5/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định thi hành án số 1266 ngày 04/7/2022 của Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, về khoản: (1) Buộc ông Nguyễn Văn Phúc, bà Thân Thị Ty phải bàn giao toàn bộ tài sản cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam để Ngân hàng bàn giao cho ông Trần Ngọc Hưng; (2) Buộc ông Nguyễn Văn Phúc, bà Thân Thị Ty, chị Nguyễn Thị Uyên, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, chị Nguyễn Thị Đan Thanh, cháu Phùng Thị Tuệ Như, cháu Nguyễn Thiện Nhân phải thu dọn đồ đạc, tài sản, dịch chuyển ra khỏi nhà đất số 752 đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để giao nhà đất cho Ngân hàng và ông Trần Ngọc Hưng; (3) Công ty TNHH MTV Thiết kế in ấn Quảng cáo Lê Quang, các cá nhân tổ chức có liên quan phải chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh, tháo dỡ toàn bộ bảng hiệu, thu dọn đồ vật, tài sản chuyển ra khỏi tài sản tại số 752 Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ngay tại thời điểm xử lý tài sản để thi hành án; (4) Buộc ông Nguyễn Văn Phúc, bà Thân Thị Ty, chị Nguyễn Thị Uyên, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, chị Nguyễn Thị Đan Thanh phải tháo dỡ một phần nhà tạm lợp tôn do chị Uyên dựng tạm vào tháng 4/2021, một phần hồ cá cảnh nằm trên phần đất thế chấp và một phần mái hiên che tôn nằm trên không gian đất thế chấp thuộc thửa đất 174, tờ bản đồ số 31, diện tích 287m2 để bàn giao tài sản cho Ngân hàng và ông Trần Ngọc Hưng.
 
Quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên  đã thông báo hợp lệ tất cả các thủ tục về thi hành án cho bên được thi hành án, cho bên phải thi hành án, bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Hết thời hạn tự nguyện, những người phải thi hành án  và những người có liên quan không tự nguyện thi hành án. Để tổ chức thi hành án, Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi đã nhiều lần phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương, Mặt trận, Hội đoàn thể phường Trương Quang Trọng, làm việc với những người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để động viên, thuyết phục tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thi hành án, nhưng người  phải thi hành án vẫn không tự nguyện thi hành án. Xét thấy người phải thi hành án có điều kiện thi hành án, nhưng không tự nguyện thi hành. Vì vậy, ngày 28/3/2023, Chấp hành viên phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương phường Trương Quang Trọng, tành phố Quảng Ngãi tổ chức cưỡng chế nhằm thi hành dứt điểm các bản án có hiệu lực của Tòa án.
 
Nhờ việc chuẩn bị kế hoạch cưỡng chế chặt chẽ của cơ quan thi hành án và sự tham gia phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, tinh thần trách nhiệm cao của các thành phần tham gia phối hợp, việc cưỡng chế thành công tốt đẹp, được đa số nhân dân ở địa phương đồng tình ủng hộ.
Phạm Minh Quân