Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

16/05/2023

Ngày 11/05/2023, sau gần chín năm thực hiện Quy chế số phối hợp liên ngành số 853/QCLN-CTHADS-CAT-TANDT-VKSNDT ngày 09/10/2014 trên địa bàn tỉnh Hà Giang công tác tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về THADS nói riêng đã được liên ngành Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan THADS phối hợp thực hiện nghiêm túc. Người phải thi hành án đang chấp hành án phạt tù và thân nhân người chấp hành án đã tự nguyện thực hành nghĩa vụ dân sự thông qua việc xét đặc xá, miễn, giảm nghĩa vụ THADS, các vụ việc phải thi hành án, phải tổ chức cưỡng chế thi hành án, cơ quan Công an đã phối hợp xây dựng phương án bảo vệ, cưỡng chế đảm bảo an toàn về người và tài sản khi tham gia cưỡng chế…
Trong hoạt động xét xử, Tòa án nhân dân chủ động hướng dẫn cho các bị can nộp các khoản tiền dự kiến phải thi hành trước khi xét xử để xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt tù; thông báo cho bên được thi hành án, bên phải thi hành án quyền yêu cầu THADS. Toàn bộ quá trình tổ chức THADS từ khâu thụ lý hồ sơ thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS đều có sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp nhằm đảm bảo tuân thủ các trình tự, thủ tục về THADS theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác triển khai thực hiện quy chế, sự phối hợp giữa các cơ quan liên ngành; những khó khăn, vướng mắc và những giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện quy chế phối hợp có hiệu quả hơn trong thời gian tới.  Để công tác phối hợp giữa các cơ quan ngày càng đạt kết quả cao đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp mới thay thế Quy chế số 853/QCLN-CTHADS-CAT-TANDT-VKSNDT về phối hợp liên ngành trong công tác THADS. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm việc áp dụng pháp luật một cách thống nhất và đồng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh./.
Ma Ngọc Tuấn-Văn phòng, Cục THADS tỉnh Hà Giang