Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024

21/12/2023Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), được sự nhất trí của UBND tỉnh. Sáng ngày 21/12/2023, Cục THADS tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lò Văn Tiến - Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành là thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh và một số cơ quan phối hợp. Về phía Cục THADS, có đồng chí Lường Văn Sương, Cục trưởng, đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc và công chức tại Cục THADS tỉnh.
 Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo THADS tỉnh nên trong năm 2023, toàn ngành THADS tỉnh Điện Biên đã triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác; kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn nên công tác THADS đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể: toàn ngành THADS tỉnh Điện Biên đã tổ chức thi hành xong 2.637/2.850 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 92,53% (vượt 8,53% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao năm 2023); về tiền đã tổ chức thi hành xong 132.393.449.000 đồng/172.175.947.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 76,89% (vượt 28,39% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao năm 2023); kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 100%; kết quả thi hành án các vụ việc kinh tế, tham nhũng, tín dụng, ngân hàng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kiện toàn bộ máy tổ chức được Lãnh đạo Cục quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả; công tác phối hợp trong THADS tiếp tục được duy trì thực hiện hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án được đẩy mạnh thực hiện; việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác được thực hiện thường xuyên; đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án tại Cục và các Chi cục được quan tâm bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao; việc quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; việc thực hiện chế độ, chính sách cho công chức, người lao động được quan tâm thực hiện tốt.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS tại tỉnh Điện Biên còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục: Tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của một số ít Chi cục cấp huyện và Chấp hành viên còn chậm; nhiều trường hợp án phải chuyển kỳ sau do chưa giải quyết xong trong kỳ báo cáo... Từ thực tế đó, Cục THADS tỉnh đã xây dựng Kế hoạch công tác THADS năm 2024, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu để thực hiện trong năm 2024, tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế.
Hội nghị đã dành thời gian trao đổi, thảo luận các chuyên đề giải pháp nâng cao an tín dụng, ngân hàng; giải pháp đảm bảo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc tổ chức thi hành án của Chấp hành viên; ý kiến của đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong công tác THADS giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan THADS; ý kiến của đại diện lãnh đạo Ban pháp chế HĐND tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ THADS tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Cục THADS tỉnh đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2024, Cục THADS tỉnh cần tiếp tục bám sát chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024 của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của Tỉnh để cụ thể hóa và bổ sung kịp thời vào Kế hoạch công tác năm của Ngành cho phù hợp; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo Cục, phòng chuyên môn và các Chi cục trực thuộc; chỉ đạo tổ chức thi hành án theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Về hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS: đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ban, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2024, Cơ quan THADS hai cấp - Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo THADS tiếp tục phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục tham mưu cho UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo; các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua Khối cơ quan Nội chính năm 2022 cho Cục THADS tỉnh Điện Biên. Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp cho 01 tập thể, trao tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS cho 01 tập thể và 01 cá nhân.
 Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lường Văn Sương - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, định hướng chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh và cảm ơn sự phối hợp của các sở, ngành liên quan, đồng thời mong muốn rằng trong năm 2024, lãnh đạo Tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh và lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Cục THADS tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 Tại Hội nghị này, đồng chí Cục trưởng đã kêu gọi toàn thể công chức thi hành án dân sự tỉnh nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương./.