Sóc Trăng: Hội nghị công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự năm 2024

29/12/2023Chiều ngày 28/12/2023, Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Uốt, Bí thư chi bộ-Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và đồng chí Hồ Hùng Anh, Phó Cục trưởng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự chủ trì hội nghị.
Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2024; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023; Báo cáo công khai tài chính 2023 và thông qua một số nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục Thi hành án dân sự...
Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị đã tích cực thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, nâng cao đời sống cho công chức, người lao động góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết giao kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn năm 2024. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2024 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.
Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025, với 03 đồng chí.
Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Uốt đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2024.
Quách Vĩnh Phong, CĐCS Cục THADS