Cục THADS tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị khai xây dựng điển hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024

28/02/2024Sáng ngày 26/02/2024, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng điển hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024. Đại biểu Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và cán bộ theo dõi địa bàn của Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Tuyên Quang. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục cùng toàn thể công chức, người lao động của Cục. Đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng chủ trì hội nghị.
Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chánh Văn phòng đã trình bày báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện mô hình “Cơ quan tự quản về đảm bảo an toàn trật tự” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, nhiệm vụ thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Điểm nổi bật trong thực hiện mô hình năm 2023 Cục THADS đã quyết định thành lập Mô hình “Cơ quan tự quản về đảm bảo an toàn trật tự”, quyết định thành lập tổ tự quản “Đảm bảo an toàn trật tự”. Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện mô hình “Cơ quan tự quản về ANTT”; ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tự quản, Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tại Cục, đảm bảo an toàn, tình hình an ninh trật tự tốt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tiếp đó, Hội nghị được nghe triển khai Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; Bản đăng ký phấn đấu xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh trật tự” năm 2024. Theo đó các nhiệm vụ triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phân công cụ thể đến từng đơn vị tổ chức thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng.
Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng Cục THADS nhấn mạnh: Trong những năm qua, Cấp ủy, lãnh đạo Cục  đã quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan. Đội ngũ đảng viên, công chức và người lao động THADS luôn có bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp vững vàng, có ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả tiêu biểu trong năm 2023 thi hành án xong về việc đạt tỷ lệ 88,79%, về tiền đạt 63,29% (vượt 4,79% về việc và vượt 14,79% về tiền so với chỉ tiêu được Tổng cục giao) xếp thứ 8/63 tỉnh, thành về tỷ lệ thi hành xong về việc, thứ 6/63 tỉnh, thành về tỷ lệ thi hành xong về tiền. Giảm án tồn: Về việc giảm 0,3%, về tiền giảm 3,5% so với số chuyển kỳ sau của năm 2022 (Tuyên Quang là một trong số ít tỉnh trong toàn quốc giảm được án chuyển kỳ sau); không có đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài phát sinh.Ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức, người lao động trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự được nâng lên. Cơ quan luôn bố trí bảo vệ trực cơ quan 24/24 giờ các ngày trong tuần; thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn làm tốt công tác bảo chính trị nội bộ, cưỡng chế THA, tổ chức kiểm tra, tập huấn phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trụ sở và kho vật chứng. Triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan tự quản về ANTT” có hiệu quả rõ nét.
Kết quả đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được Ban chỉ đạo 138 tỉnh Tuyên Quang phân loại Cục THADS đạt Xuất sắc, 01 tập thể thuộc Cục được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen đã góp phần vào thành tích chung trong công tác năm 2023 của Cục THADS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp”.
Bên cạnh những kết quả đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” dự báo trong thời gian tới vẫn còn tiền ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, khó khăn, thách thức tác động đến ý thức, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị nhất là tình hình giải quyết các vụ việc thi hành án dẫn đến đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình hình an ninh mạng, bí mật thông tin … Để đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong thời gian tới, Cục THADS cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Một là: Cấp ủy, Lãnh đạo Cục tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản, hướng dẫn của các cơ quan, ban, ngành về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kịp thời, đầy đủ đến 100% đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị; đăng ký và cam kết thực hiện các tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” để nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Hai là: Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu đề xuất, triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là các quy trình trong công tác THADS, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung lực lượng, có kế hoạch, biện pháp, chỉ đạo để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm, trong đó phải đảm bảo giữ vững ổn định về chính trị không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.
Ba là: Thường xuyên phối hợp với cơ quan Công an, cấp ủy chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện “Mô hình tự quản về đảm bảo an toàn trật tự, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ tự quản về đảm bảo an toàn trật tự tại Cục; phân công trực bảo vệ cơ quan 24h/24h; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo vệ trụ sở cơ quan, kho vật chứng đảm bảo an toàn.
Tại Hội nghị Thượng tá Nguyễn Xuân Thưởng,  Phó trưởng phòng  An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh đã đánh giá cao những thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 của Cục THADS. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Cục THADS tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ để triển khai kịp thời, có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà  nước, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để nâng cao nhận thức về phong trào. Đồng thời đơn vị phải  xác định bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và ý thức, trách nhiệm của từng công chức, người lao động.
Bên cạnh đó đơn vị phải thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên quan tâm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển hơn và đạt được thành tích cao hơn nữa.
 Kết thúc hội nghị đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng Cục THADS nhấn mạnh: Với sự phát huy sức mạnh tập thể, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Cục THADS tỉnh sẽ ngày càng sôi nổi, rộng khắp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, duy trì và giữ vững đơn vị điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương./. 
 Nguyễn Hoàng Minh, VP Cục THADS tỉnh Tuyên Quang